Hydrogram źródła co to jest
Co to jest Hydrogram źródła. Wyjaśnienie inna reprezentacja (na przykład tabela) przebiegu zmian.

Czy przydatne?

Co to jest Źródła Hydrogram

Definicja HYDROGRAM ŹRÓDŁA: Hydrogram źródła
Wykres albo inna reprezentacja (na przykład tabela) przebiegu zmian kosztów, stanów i/ albo innych charakterystyk źródła zmiennych w momencie. Przy analizie hydrogramu wydatku, w okresie zasilania (część wznosząca hydrogramu), a w szczególności sczerpywania zasobów mechanizmu zasilającego źródło (→ krzywa wysychania, → krzywa opadania wydatku źródła), można ocenić rozmiar zasilania, objętość mechanizmu zasilającego źródło i inne parametry je charakteryzujące.[TM].

Słownik Hazena Liczba:
Znaczenie Hazena liczba Liczba określająca intensywność barwy wody w skali platynowej. → Barwa wody.[AM hydrogram źródła.
Słownik Hydrozol:
Znaczenie koloidalny typu zolu, dla którego ośrodkiem rozpraszającym jest woda. Wszystkie zole spotykane w wodach powierzchniowych i podziemnych mają więc charakter hydrozoli, aczkolwiek w skrócie stosuje się hydrogram źródła.
Słownik Hydroizobata:
Znaczenie Hydroizobata Linia na mapie łącząca punkty o jednakowej głębokości do zwierciadła wody podziemnej. W językach obcych częściej wykorzystuje się definicja izobaty. → Izobata.[TM hydrogram źródła.
Słownik Hydrogeologia Ogólna:
Znaczenie ogólna Dział hydrogeologii wykorzystywany jako podbudowa dla innych jej kierunków. Traktuje o → genezie wód podziemnych, ich udziale w → obiegu wody (w przyrodzie), właściwościach skał ( → utwory hydrogram źródła.
Słownik Hydrogeologia Inżynierska:
Znaczenie inżynierska Dział hydrogeologii stosowanej (praktycznej) zajmujący się wodami podziemnymi przez wzgląd na budownictwem lądowym, wodnym, budową ujęć, inżynierią sanitarną. Traktuje o zmianach i hydrogram źródła.

Czym jest Hydrogram źródła znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: