Hydrogram źródła co to jest
Co to jest Hydrogram źródła. Wyjaśnienie inna reprezentacja (na przykład tabela) przebiegu zmian.

Czy przydatne?

Co to jest Źródła Hydrogram

Definicja HYDROGRAM ŹRÓDŁA: Hydrogram źródła
Wykres albo inna reprezentacja (na przykład tabela) przebiegu zmian kosztów, stanów i/ albo innych charakterystyk źródła zmiennych w momencie. Przy analizie hydrogramu wydatku, w okresie zasilania (część wznosząca hydrogramu), a w szczególności sczerpywania zasobów mechanizmu zasilającego źródło (→ krzywa wysychania, → krzywa opadania wydatku źródła), można ocenić rozmiar zasilania, objętość mechanizmu zasilającego źródło i inne parametry je charakteryzujące.[TM].

Słownik Hydrosfera:
Znaczenie hydrosfera Przestrzeń na kuli ziemskiej i wokół niej, gdzie znajduje się woda we wszystkich stanach skupienia. H. obejmuje litosferę, biosferę i znaczącą część atmosfery.[SK hydrogram źródła.
Słownik Hydrogeochemia:
Znaczenie Edukacja przyrodnicza o charakterze fundamentalnym i stosowanym. Zajmuje się składem chemicznym wód podziemnych i jego genezą, procesami powodującymi przemiany chemizmu wód podziemnych i hydrogram źródła.
Słownik Hazena Liczba:
Znaczenie Hazena liczba Liczba określająca intensywność barwy wody w skali platynowej. → Barwa wody.[AM hydrogram źródła.
Słownik Hydrogeologia Ogólna:
Znaczenie ogólna Dział hydrogeologii wykorzystywany jako podbudowa dla innych jej kierunków. Traktuje o → genezie wód podziemnych, ich udziale w → obiegu wody (w przyrodzie), właściwościach skał ( → utwory hydrogram źródła.
Słownik Hydrowęzeł; Węzeł Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Zespół otworów hydrogeologicznych: studni i otworów obserwacyjnych. W h. wykonuje się → pompowanie badawcze (ryc. 35).[AK] Ryc. 35. Typowe hydrowęzły: studnia (czarna kropka) i hydrogram źródła.

Czym jest Hydrogram źródła znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: