Hydroizopieza co to jest
Co to jest Hydroizopieza. Wyjaśnienie łącząca punkty jednakowego ciśnienia piezometrycznego (→.

Czy przydatne?

Co to jest Hydroizopieza

Definicja HYDROIZOPIEZA: Hydroizopieza
H. to linia łącząca punkty jednakowego ciśnienia piezometrycznego (→ piezometr), stąd wyraża inną rozmiar niż linia jednakowej wysokości hydraulicznej, a więc → hydroizohipsa. Znając wartość h., wartość hydroizohipsy moglibyśmy wyznaczyć tylko przy równoczesnym określeniu wysokości położenia punktu pomiaru ciśnienia piezometrycznego. Mapy h. i same h. nie informują o stanie energetycznym strumienia wody podziemnej, bo jego energię wyraża wysokość hydrauliczna, a nie sama wysokość ciśnienia. W j. polskim i innych (z angielskiego:, ros.) definicja h. używa się nieraz błędnie jako synonimu → hydroizohipsy w warstwie o zwierciadle napiętym.[TM].

Słownik Hydroizobata:
Znaczenie Hydroizobata Linia na mapie łącząca punkty o jednakowej głębokości do zwierciadła wody podziemnej. W językach obcych częściej wykorzystuje się definicja izobaty. → Izobata.[TM hydroizopieza.
Słownik Hydrogeochemia:
Znaczenie Edukacja przyrodnicza o charakterze fundamentalnym i stosowanym. Zajmuje się składem chemicznym wód podziemnych i jego genezą, procesami powodującymi przemiany chemizmu wód podziemnych i hydroizopieza.
Słownik Hydroizohipsa, Linia Równych Wysokości Hydraulicznych, Linia Ekwipotencjalna:
Znaczenie Linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna Linia łącząca punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej w warstwie wodonośnej (systemie). Układ hydroizohips jest więc mapą hydroizopieza.
Słownik Hydroizolinia:
Znaczenie na mapie albo przekroju łącząca punkty jednakowych cech, równych stanów wód podziemnych wyrażonych liczbowo; wszystkie terminy zaczynają się od hydroizo-: poziom odniesienia, położenia, wysokości – hydroizopieza.
Słownik Hazena Liczba:
Znaczenie Hazena liczba Liczba określająca intensywność barwy wody w skali platynowej. → Barwa wody.[AM hydroizopieza.

Czym jest Hydroizopieza znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: