Hydrowęzeł; węzeł co to jest
Co to jest Hydrowęzeł; węzeł hydrogeologiczny. Wyjaśnienie hydrogeologiczny Zespół otworów.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczny Węzeł Hydrowęzeł

Definicja HYDROWĘZEŁ; WĘZEŁ HYDROGEOLOGICZNY: Hydrowęzeł; węzeł hydrogeologiczny
Zespół otworów hydrogeologicznych: studni i otworów obserwacyjnych. W h. wykonuje się → pompowanie badawcze (ryc. 35).[AK] Ryc. 35. Typowe hydrowęzły: studnia (czarna kropka) i otwory obserwacyjne (wg Wieczysty, 1982).

Słownik Hydroizobata:
Znaczenie Hydroizobata Linia na mapie łącząca punkty o jednakowej głębokości do zwierciadła wody podziemnej. W językach obcych częściej wykorzystuje się definicja izobaty. → Izobata.[TM hydrowęzeł; węzeł hydrogeologiczny.
Słownik Hydrogeotermia:
Znaczenie Dział geotermii, który zajmuje się przestrzennymi i czasowymi zmianami temperatury i termicznych właściwości wód podziemnych. H. znajduje wykorzystanie między innymi w → hydrogeologii środowiskowej hydrowęzeł; węzeł hydrogeologiczny.
Słownik Hydroizopacha:
Znaczenie na mapie łącząca punkty o jednakowej miąższości (mierzonej w pionie) określonej warstwy albo ustalonych warstw wodonośnych. W językach zachodnich częściej jest stosowane definicja → izopacha.[TM hydrowęzeł; węzeł hydrogeologiczny.
Słownik Hydrogeologia Kopalniana:
Znaczenie kopalniana Dział hydrogeologii zajmujący się podziemnymi → wodami złożowymi występującymi w obrębie eksploatowanych złóż surowców mineralnych, z punktu widzenia górnictwa. Do podstawowych zadań h.k hydrowęzeł; węzeł hydrogeologiczny.
Słownik Hipoteza Continuum:
Znaczenie H.c. jest uzasadnieniem opisu dyskretnych → mechanizmów hydrogeologicznych dzięki różniczkowych równań cząstkowych z wykorzystaniem teorii pola prędkości filtracji i → pola hydrogeochemicznego hydrowęzeł; węzeł hydrogeologiczny.

Czym jest Hydrowęzeł; węzeł znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: