Identyfikacja parametrów co to jest
Co to jest Identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h.. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h.

Definicja IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW MODELU HYDROGEOLOGICZNEGO; TAROWANIE MODELU H.: Identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h.
Określenie wartości → przewodności i → pojemności wodnej w poszczególnych → węzłach siatki albo punktach międzywęzłowych zdyskretyzowanego obszaru filtracji.[MR].

Słownik Izopieza:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowym ciśnieniu hydrostatycznym (piezometrycznym), → hydroizopieza. W wielu językach wykorzystywanie tego definicje jako niejednoznacznego jest odradzane (dotyczy to identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h..
Słownik Ingresja Wód Zasolonych:
Znaczenie zasolonych Wnikanie, wlewanie, wdzieranie się wód o wysokiej mineralizacji pochodzących z morza albo z głębszych poziomów wodonośnych do wód podziemnych słodkich (niezmineralizowanych); o i.w. mówi identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h..
Słownik Iloczyn Jonowy Wody:
Znaczenie Iloczyn stężeń (aktywności) jonów [H +] i [OH -], będących produktami dysocjacji elektrolitycznej H 2O:Kw = H+] ∙ OH-] gdzie: Kw – iloczyn jonowy wody [1], H+] i H- stężenia (aktywności) jonów H+ i identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h..
Słownik Interferencja Studzien; Współdziałanie Studzien:
Znaczenie studzien; współdziałanie studzien Nakładanie się wpływów studzien eksploatujących ten sam poziom wodonośny, usytuowanych w odległościach mniejszych niż ich zasięgi (ryc. 36).[AK]Ryc. 36. Przekrój identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h..
Słownik Izotacha:
Znaczenie Izotacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej prędkości ruchu wody w warstwie wodonośnej (hydroizotacha).[TM identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h..

Czym jest Identyfikacja parametrów znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: