Identyfikacja parametrów co to jest
Co to jest Identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h.. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h.

Definicja IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW MODELU HYDROGEOLOGICZNEGO; TAROWANIE MODELU H.: Identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h.
Określenie wartości → przewodności i → pojemności wodnej w poszczególnych → węzłach siatki albo punktach międzywęzłowych zdyskretyzowanego obszaru filtracji.[MR].

Słownik Indeks Coli, Liczba Coli:
Znaczenie coli Parametr fekalnego zanieczyszczenia wody. Oznaczany jako liczba → pałeczek okrężnicy (Escherichia coli) wykrytych w 1 dm3 badanej wody. Traktowany jako parametr występowania w wodzie identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h..
Słownik Intensywność Infiltracji W:
Znaczenie infiltracji W Liczba wody opadowej (albo innej: z nawadniania, ze stawów infiltracyjnych i tym podobne), która z jednostkowej powierzchni terenu dopływa skutecznie w jednostce czasu do warstwy identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h..
Słownik Infiltracja Efektywna; Infiltracja Skuteczna:
Znaczenie skuteczna; infiltracja efektywna Część wód pochodzących z opadów atmosferycznych, która po pomniejszeniu objętości związanej ze spływem powierzchniowym, → ewapotranspiracją i procesem wiązania siłami identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h..
Słownik Izolator; Poziom Izolujący:
Znaczenie Izolator; poziom izolujący Ustalenie → poziomu nieprzepuszczalnego, służące regularnie w hydrogeologii naftowej w nawiązaniu do nazwy → kolektor. → Utwory hydrogeologiczne.[AK identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h..
Słownik Izopieza:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowym ciśnieniu hydrostatycznym (piezometrycznym), → hydroizopieza. W wielu językach wykorzystywanie tego definicje jako niejednoznacznego jest odradzane (dotyczy to identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h..

Czym jest Identyfikacja parametrów znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: