Iloczyn aktywności; i co to jest
Co to jest Iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej

Definicja ILOCZYN AKTYWNOŚCI; I. ROZPUSZCZALNOŚCI JONOWEJ, I. AKTYWNOŚCI JONOWEJ: Iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej
W nasyconym roztworze kompletnie zdysocjowanego elektrolitu (AB = A+ + B-) iloczyn aktywności obu rodzajów jonów jest wielkością stałą w danej temperaturze i dla danego rozpuszczalnika:Kar = aA∙aB = const T = const gdzie: Kar – iloczyn rozpuszczalności [1], a – aktywność jonów A i B [1],, T–- temperatura [°K]. W razie gdy elektrolit jest trudno rozpuszczalny, a roztwór nie zawiera innych elektrolitów w znaczących stężeniach (mała siła jonowa roztworu), iloczyn aktywności można zastąpić stężeniami molowymi:Kmr ar = mA∙mB → Stężenie.[JD].

Słownik Infiltracja Brzegowa:
Znaczenie brzegowa Przenikanie wód powierzchniowych do wód podziemnych poprzez brzegi i dna rzek, jezior albo innych zbiorników w konsekwencji spiętrzenia wód powierzchniowych albo obniżenia zwierciadła wody iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej.
Słownik Impresja (Zwierciadła Wody), Represja:
Znaczenie zwierciadła wody), represja Wzrost, podniesienie zwierciadła wody podziemnej (podpiętrzenie) spowodowane iniekcją, zalewaniem studni albo wymuszone podniesieniem stanów wody na granicach warstwy iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej.
Słownik Izochrona:
Znaczenie łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego miejsca, na przykład studni. Obliczenie izochron dzieje się zwykle wzdłuż linii prądu wg → modelu wypierania tłokowego (bez iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej.
Słownik Izohipsa:
Znaczenie Izohipsa Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej wysokości, najczęściej ponad poziom morza. W razie gdy izohipsy dotyczą powierzchni zwierciadła wody podziemnej, mówimy o → hydroizohipsie.[TM iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej.
Słownik Izopacha:
Znaczenie Izopacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej miąższości jakiejś warstwy albo zespołu warstw, także warstw wodonośnych albo zawodnionych (→ hydroizopacha).[TM iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej.

Czym jest Iloczyn aktywności; i znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: