Iloczyn aktywności; i co to jest
Co to jest Iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej

Definicja ILOCZYN AKTYWNOŚCI; I. ROZPUSZCZALNOŚCI JONOWEJ, I. AKTYWNOŚCI JONOWEJ: Iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej
W nasyconym roztworze kompletnie zdysocjowanego elektrolitu (AB = A+ + B-) iloczyn aktywności obu rodzajów jonów jest wielkością stałą w danej temperaturze i dla danego rozpuszczalnika:Kar = aA∙aB = const T = const gdzie: Kar – iloczyn rozpuszczalności [1], a – aktywność jonów A i B [1],, T–- temperatura [°K]. W razie gdy elektrolit jest trudno rozpuszczalny, a roztwór nie zawiera innych elektrolitów w znaczących stężeniach (mała siła jonowa roztworu), iloczyn aktywności można zastąpić stężeniami molowymi:Kmr ar = mA∙mB → Stężenie.[JD].

Słownik Infiltracja Brzegowa:
Znaczenie brzegowa Przenikanie wód powierzchniowych do wód podziemnych poprzez brzegi i dna rzek, jezior albo innych zbiorników w konsekwencji spiętrzenia wód powierzchniowych albo obniżenia zwierciadła wody iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej.
Słownik Ingresja Wód Zasolonych:
Znaczenie zasolonych Wnikanie, wlewanie, wdzieranie się wód o wysokiej mineralizacji pochodzących z morza albo z głębszych poziomów wodonośnych do wód podziemnych słodkich (niezmineralizowanych); o i.w. mówi iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej.
Słownik Izopieza:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowym ciśnieniu hydrostatycznym (piezometrycznym), → hydroizopieza. W wielu językach wykorzystywanie tego definicje jako niejednoznacznego jest odradzane (dotyczy to iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej.
Słownik Intensywność Infiltracji W:
Znaczenie infiltracji W Liczba wody opadowej (albo innej: z nawadniania, ze stawów infiltracyjnych i tym podobne), która z jednostkowej powierzchni terenu dopływa skutecznie w jednostce czasu do warstwy iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej.
Słownik Intercepcja:
Znaczenie Zdarzenie przechwytywania → opadów atmosferycznych poprzez roślinność (liście, konary, gałęzie i tym podobne) i różne obiekty znajdujące się na powierzchni ziemi (rodzaj retencji). Część tych opadów iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej.

Czym jest Iloczyn aktywności; i znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: