Iloczyn aktywności; i co to jest
Co to jest Iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej

Definicja ILOCZYN AKTYWNOŚCI; I. ROZPUSZCZALNOŚCI JONOWEJ, I. AKTYWNOŚCI JONOWEJ: Iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej
W nasyconym roztworze kompletnie zdysocjowanego elektrolitu (AB = A+ + B-) iloczyn aktywności obu rodzajów jonów jest wielkością stałą w danej temperaturze i dla danego rozpuszczalnika:Kar = aA∙aB = const T = const gdzie: Kar – iloczyn rozpuszczalności [1], a – aktywność jonów A i B [1],, T–- temperatura [°K]. W razie gdy elektrolit jest trudno rozpuszczalny, a roztwór nie zawiera innych elektrolitów w znaczących stężeniach (mała siła jonowa roztworu), iloczyn aktywności można zastąpić stężeniami molowymi:Kmr ar = mA∙mB → Stężenie.[JD].

Słownik Izolator; Poziom Izolujący:
Znaczenie Izolator; poziom izolujący Ustalenie → poziomu nieprzepuszczalnego, służące regularnie w hydrogeologii naftowej w nawiązaniu do nazwy → kolektor. → Utwory hydrogeologiczne.[AK iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej.
Słownik Integrator Szczelinowy ; Model Szczelinowy, Hele-Shaw Model:
Znaczenie szczelinowy ; schemat szczelinowy, Hele-Shaw schemat Urządzenie do analogowego modelowania filtracji wód podziemnych, gdzie strumień filtracyjny reprezentowany jest przepływem laminarnym (→ ruch iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej.
Słownik Indeks Coli, Liczba Coli:
Znaczenie coli Parametr fekalnego zanieczyszczenia wody. Oznaczany jako liczba → pałeczek okrężnicy (Escherichia coli) wykrytych w 1 dm3 badanej wody. Traktowany jako parametr występowania w wodzie iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej.
Słownik Infiltracja Brzegowa:
Znaczenie brzegowa Przenikanie wód powierzchniowych do wód podziemnych poprzez brzegi i dna rzek, jezior albo innych zbiorników w konsekwencji spiętrzenia wód powierzchniowych albo obniżenia zwierciadła wody iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej.
Słownik Izotacha:
Znaczenie Izotacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej prędkości ruchu wody w warstwie wodonośnej (hydroizotacha).[TM iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej.

Czym jest Iloczyn aktywności; i znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: