Imja zanieczyszczeń; imja co to jest
Co to jest Imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających. Wyjaśnienie substancji.

Czy przydatne?

Co to jest Imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających

Definicja IMISJA ZANIECZYSZCZEŃ; IMISJA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH: Imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających
1. Pochłanianie (przyjęcie) zanieczyszczeń poprzez określony obiekt środowiska. 2. Opad zanieczyszczeń na określoną (jednostkową) powierzchnię terenu (na przykład dla ołowiu [g Pb/(ha∙a)]).[SW].

Słownik Infiltracja Efektywna; Infiltracja Skuteczna:
Znaczenie skuteczna; infiltracja efektywna Część wód pochodzących z opadów atmosferycznych, która po pomniejszeniu objętości związanej ze spływem powierzchniowym, → ewapotranspiracją i procesem wiązania siłami imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających.
Słownik Izotopy Radu W Wodach Kopalnianych:
Znaczenie wodach kopalnianych Do wyrobisk górniczych kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) i rud miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM) dopływają wody silnie radowe imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających.
Słownik Izolator; Poziom Izolujący:
Znaczenie Izolator; poziom izolujący Ustalenie → poziomu nieprzepuszczalnego, służące regularnie w hydrogeologii naftowej w nawiązaniu do nazwy → kolektor. → Utwory hydrogeologiczne.[AK imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających.
Słownik Izobata:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowej głębokości od powierzchni. I. mogą być odnoszone zarówno do geologicznych powierzchni strukturalnych (strop, spąg i tym podobne), jak i do zwierciadła wody imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających.
Słownik Interferencja Studzien; Współdziałanie Studzien:
Znaczenie studzien; współdziałanie studzien Nakładanie się wpływów studzien eksploatujących ten sam poziom wodonośny, usytuowanych w odległościach mniejszych niż ich zasięgi (ryc. 36).[AK]Ryc. 36. Przekrój imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających.

Czym jest Imisja zanieczyszczeń; imisja znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: