Imja zanieczyszczeń; imja co to jest
Co to jest Imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających. Wyjaśnienie substancji.

Czy przydatne?

Co to jest Imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających

Definicja IMISJA ZANIECZYSZCZEŃ; IMISJA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH: Imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających
1. Pochłanianie (przyjęcie) zanieczyszczeń poprzez określony obiekt środowiska. 2. Opad zanieczyszczeń na określoną (jednostkową) powierzchnię terenu (na przykład dla ołowiu [g Pb/(ha∙a)]).[SW].

Słownik Interferencja Studzien; Współdziałanie Studzien:
Znaczenie studzien; współdziałanie studzien Nakładanie się wpływów studzien eksploatujących ten sam poziom wodonośny, usytuowanych w odległościach mniejszych niż ich zasięgi (ryc. 36).[AK]Ryc. 36. Przekrój imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających.
Słownik Izochrona:
Znaczenie łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego miejsca, na przykład studni. Obliczenie izochron dzieje się zwykle wzdłuż linii prądu wg → modelu wypierania tłokowego (bez imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających.
Słownik Izotacha:
Znaczenie Izotacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej prędkości ruchu wody w warstwie wodonośnej (hydroizotacha).[TM imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających.
Słownik Izobata:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowej głębokości od powierzchni. I. mogą być odnoszone zarówno do geologicznych powierzchni strukturalnych (strop, spąg i tym podobne), jak i do zwierciadła wody imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających.
Słownik Izoterma Sorpcji:
Znaczenie Zależność, oceniona w określonej temperaturze, pomiędzy stężeniem substancji w sorbencie kontaktującym się z nim roztworze. I.s. pozwala ocenić fundamentalne parametry sorpcji, tzn. stałą podziału Kd imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających.

Czym jest Imisja zanieczyszczeń; imisja znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: