Impresja (zwierciadła wody co to jest
Co to jest Impresja (zwierciadła wody), represja. Wyjaśnienie represja Wzrost, podniesienie.

Czy przydatne?

Co to jest Impresja (zwierciadła wody), represja

Definicja IMPRESJA (ZWIERCIADŁA WODY), REPRESJA: Impresja (zwierciadła wody), represja
Wzrost, podniesienie zwierciadła wody podziemnej (podpiętrzenie) spowodowane iniekcją, zalewaniem studni albo wymuszone podniesieniem stanów wody na granicach warstwy, zasilaniem warstwy, na ogół sztucznym (definicja przeciwne do definicje → depresji). Wyraża się różnicą stanów zwierciadła statycznego i dynamicznego (→ zwierciadło wód podziemnych).[TM].

Słownik Iloczyn Jonowy Wody:
Znaczenie Iloczyn stężeń (aktywności) jonów [H +] i [OH -], będących produktami dysocjacji elektrolitycznej H 2O:Kw = H+] ∙ OH-] gdzie: Kw – iloczyn jonowy wody [1], H+] i H- stężenia (aktywności) jonów H+ i impresja (zwierciadła wody), represja.
Słownik Izobara:
Znaczenie mapie łącząca punkty o jednakowym ciśnieniu (na przykład hydrostatycznym – hydroizobara, geostatycznym i tym podobne). 2. Linia przedstawiająca na wykresie termodynamicznym przemianę izobaryczną impresja (zwierciadła wody), represja.
Słownik Interferencja Studzien; Współdziałanie Studzien:
Znaczenie studzien; współdziałanie studzien Nakładanie się wpływów studzien eksploatujących ten sam poziom wodonośny, usytuowanych w odległościach mniejszych niż ich zasięgi (ryc. 36).[AK]Ryc. 36. Przekrój impresja (zwierciadła wody), represja.
Słownik Ingresja Wód Zasolonych:
Znaczenie zasolonych Wnikanie, wlewanie, wdzieranie się wód o wysokiej mineralizacji pochodzących z morza albo z głębszych poziomów wodonośnych do wód podziemnych słodkich (niezmineralizowanych); o i.w. mówi impresja (zwierciadła wody), represja.
Słownik Infiltracja Efektywna; Infiltracja Skuteczna:
Znaczenie skuteczna; infiltracja efektywna Część wód pochodzących z opadów atmosferycznych, która po pomniejszeniu objętości związanej ze spływem powierzchniowym, → ewapotranspiracją i procesem wiązania siłami impresja (zwierciadła wody), represja.

Czym jest Impresja (zwierciadła wody znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: