Indeks coli liczba coli co to jest
Co to jest Indeks coli, liczba coli. Wyjaśnienie Parametr fekalnego zanieczyszczenia wody.

Czy przydatne?

Co to jest Indeks coli, liczba coli

Definicja INDEKS COLI, LICZBA COLI: Indeks coli, liczba coli
Parametr fekalnego zanieczyszczenia wody. Oznaczany jako liczba → pałeczek okrężnicy (Escherichia coli) wykrytych w 1 dm3 badanej wody. Traktowany jako
parametr występowania w wodzie mikroorganizmów patogennych (chorobotwórczych). → Miano coli, → Organizmy fekalne.[AM].

Słownik Infiltracja:
Znaczenie Wsiąkanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, z cieków i zbiorników powierzchniowych i z kondensacji pary wodnej z powierzchni terenu do → strefy aeracji, a następnie (po oddaniu części tych indeks coli, liczba coli.
Słownik Izotacha:
Znaczenie Izotacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej prędkości ruchu wody w warstwie wodonośnej (hydroizotacha).[TM indeks coli, liczba coli.
Słownik Izotopy Radu W Wodach Kopalnianych:
Znaczenie wodach kopalnianych Do wyrobisk górniczych kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) i rud miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM) dopływają wody silnie radowe indeks coli, liczba coli.
Słownik Izopacha:
Znaczenie Izopacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej miąższości jakiejś warstwy albo zespołu warstw, także warstw wodonośnych albo zawodnionych (→ hydroizopacha).[TM indeks coli, liczba coli.
Słownik Iloczyn Jonowy Wody:
Znaczenie Iloczyn stężeń (aktywności) jonów [H +] i [OH -], będących produktami dysocjacji elektrolitycznej H 2O:Kw = H+] ∙ OH-] gdzie: Kw – iloczyn jonowy wody [1], H+] i H- stężenia (aktywności) jonów H+ i indeks coli, liczba coli.

Czym jest Indeks coli, liczba coli znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: