infiltracja co to jest
Co to jest infiltracja. Wyjaśnienie pochodzącej z opadów atmosferycznych, z cieków i zbiorników.

Czy przydatne?

Co to jest Infiltracja

Definicja INFILTRACJA: infiltracja
→ Wsiąkanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, z cieków i zbiorników powierzchniowych i z kondensacji pary wodnej z powierzchni terenu do → strefy aeracji, a następnie (po oddaniu części tych wód do atmosfery → ewapotranspiracja) przesączanie do → strefy saturacji (→ infiltracja skuteczna). Infiltracja może być także spowodowana sztucznie. Rozmiar infiltracji jest wyrażana wdm3/km2 albo w mm/rok.[SK].

Słownik Izotopowe Wzorce:
Znaczenie Substancje o znanym składzie izotopowym, względem których ustala się skład izotopów trwałych badanej próbki jako odchylenie δ od wzorca. Ogólnie: gdzie: R – relacja izotopu cięższego do lżejszego, na infiltracja.
Słownik Izochrona:
Znaczenie łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego miejsca, na przykład studni. Obliczenie izochron dzieje się zwykle wzdłuż linii prądu wg → modelu wypierania tłokowego (bez infiltracja.
Słownik Influacja:
Znaczenie Influacja Wlewanie się wód opadowych z powierzchni w środowisko skalne otwartymi szczelinami i kanałami krasowymi. → Infiltracja.[AK infiltracja.
Słownik Intensywność Infiltracji W:
Znaczenie infiltracji W Liczba wody opadowej (albo innej: z nawadniania, ze stawów infiltracyjnych i tym podobne), która z jednostkowej powierzchni terenu dopływa skutecznie w jednostce czasu do warstwy infiltracja.
Słownik Izotopowy Skład Wody:
Znaczenie wody Wodór i tlen wchodzące w skład cząsteczki wody mają po trzy izotopy: 1H, 2H(→ deuter), 3H(→ tryt) i 16O, 17O, 18O. Spośród izotopów trwałych znaczenie dla badań hydrogeologicznych mają: wodór infiltracja.

Czym jest infiltracja znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: