Infiltracja efektywna co to jest
Co to jest Infiltracja efektywna; infiltracja skuteczna. Wyjaśnienie infiltracja efektywna Część.

Czy przydatne?

Co to jest Infiltracja efektywna; infiltracja skuteczna

Definicja INFILTRACJA EFEKTYWNA; INFILTRACJA SKUTECZNA: Infiltracja skuteczna; infiltracja efektywna
Część wód pochodzących z opadów atmosferycznych, która po pomniejszeniu objętości związanej ze spływem powierzchniowym, → ewapotranspiracją i procesem wiązania siłami molekularnymi z ziarnami gruntu w → strefie aeracji przedostaje się do → strefy saturacji i zasila wody podziemne. → Infiltracja.[SK].

Słownik Imisja Zanieczyszczeń; Imisja Substancji Zanieczyszczających:
Znaczenie zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających 1. Pochłanianie (przyjęcie) zanieczyszczeń poprzez określony obiekt środowiska. 2. Opad zanieczyszczeń na określoną (jednostkową) powierzchnię infiltracja efektywna; infiltracja skuteczna.
Słownik Ingresja Wód Zasolonych:
Znaczenie zasolonych Wnikanie, wlewanie, wdzieranie się wód o wysokiej mineralizacji pochodzących z morza albo z głębszych poziomów wodonośnych do wód podziemnych słodkich (niezmineralizowanych); o i.w. mówi infiltracja efektywna; infiltracja skuteczna.
Słownik Izotacha:
Znaczenie Izotacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej prędkości ruchu wody w warstwie wodonośnej (hydroizotacha).[TM infiltracja efektywna; infiltracja skuteczna.
Słownik Izotopowe Wzbogacenie; Izotopowa Separacja:
Znaczenie wzbogacenie; izotopowa separacja Wynik → frakcjonowania izotopowego. Dla wyrażenia i.w. jednego związku w relacji do drugiego w skutku → izotopowej zamiany stosuje się współczynnik i.w.:E ab = (αab – infiltracja efektywna; infiltracja skuteczna.
Słownik Izotopowa Wymiana:
Znaczenie zamiana izotopów danego pierwiastka zachodzi zarówno pomiędzy wieloma etapami tego samego związku chemicznego, jak i w czasie reakcji pomiędzy wieloma związkami, gdzie ten pierwiastek występuje, na infiltracja efektywna; infiltracja skuteczna.

Czym jest Infiltracja efektywna znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: