Influacja co to jest
Co to jest Influacja. Wyjaśnienie opadowych z powierzchni w środowisko skalne otwartymi szczelinami.

Czy przydatne?

Co to jest Influacja

Definicja INFLUACJA: Influacja
Wlewanie się wód opadowych z powierzchni w środowisko skalne otwartymi szczelinami i kanałami krasowymi. → Infiltracja.[AK].

Słownik Izotopowe Wzorce:
Znaczenie Substancje o znanym składzie izotopowym, względem których ustala się skład izotopów trwałych badanej próbki jako odchylenie δ od wzorca. Ogólnie: gdzie: R – relacja izotopu cięższego do lżejszego, na influacja.
Słownik Impresja (Zwierciadła Wody), Represja:
Znaczenie zwierciadła wody), represja Wzrost, podniesienie zwierciadła wody podziemnej (podpiętrzenie) spowodowane iniekcją, zalewaniem studni albo wymuszone podniesieniem stanów wody na granicach warstwy influacja.
Słownik Izoterma Sorpcji:
Znaczenie Zależność, oceniona w określonej temperaturze, pomiędzy stężeniem substancji w sorbencie kontaktującym się z nim roztworze. I.s. pozwala ocenić fundamentalne parametry sorpcji, tzn. stałą podziału Kd influacja.
Słownik Izotopy Stabilne; Nuklidy Trwałe:
Znaczenie nuklidy trwałe Nuklidy nieulegające samorzutnym, mierzalnym przemianom promieniotwórczym. W badaniach hydrogeologicznych wykorzystanie znajdują i.s. pierwiastków lekkich: 1H, 2H (D), 33He, 4He, 10B influacja.
Słownik Iloczyn Aktywności; I. Rozpuszczalności Jonowej, I. Aktywności Jonowej:
Znaczenie i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej W nasyconym roztworze kompletnie zdysocjowanego elektrolitu (AB = A+ + B-) iloczyn aktywności obu rodzajów jonów jest wielkością stałą w danej influacja.

Czym jest Influacja znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: