Influacja co to jest
Co to jest Influacja. Wyjaśnienie opadowych z powierzchni w środowisko skalne otwartymi szczelinami.

Czy przydatne?

Co to jest Influacja

Definicja INFLUACJA: Influacja
Wlewanie się wód opadowych z powierzchni w środowisko skalne otwartymi szczelinami i kanałami krasowymi. → Infiltracja.[AK].

Słownik Izohipsa:
Znaczenie Izohipsa Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej wysokości, najczęściej ponad poziom morza. W razie gdy izohipsy dotyczą powierzchni zwierciadła wody podziemnej, mówimy o → hydroizohipsie.[TM influacja.
Słownik Izoterma:
Znaczenie izoterma Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej temperaturze wody (hydroizoterma). 2. Linia przedstawiająca na wykresie termodynamicznym przemianę izotermiczną.[TM influacja.
Słownik Infiltracja Efektywna; Infiltracja Skuteczna:
Znaczenie skuteczna; infiltracja efektywna Część wód pochodzących z opadów atmosferycznych, która po pomniejszeniu objętości związanej ze spływem powierzchniowym, → ewapotranspiracją i procesem wiązania siłami influacja.
Słownik Izotopowe Wzbogacenie; Izotopowa Separacja:
Znaczenie wzbogacenie; izotopowa separacja Wynik → frakcjonowania izotopowego. Dla wyrażenia i.w. jednego związku w relacji do drugiego w skutku → izotopowej zamiany stosuje się współczynnik i.w.:E ab = (αab – influacja.
Słownik Izotacha:
Znaczenie Izotacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej prędkości ruchu wody w warstwie wodonośnej (hydroizotacha).[TM influacja.

Czym jest Influacja znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: