Inwersja hydrogeochemiczna co to jest
Co to jest Inwersja hydrogeochemiczna. Wyjaśnienie Zaburzenia naturalnej pionowej → strefowości.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczna Inwersja

Inwersja hydrogeochemiczna
Zaburzenia naturalnej pionowej → strefowości hydrogeochemicznej, najczęściej zakłócenie naturalnego wzrostu mineralizacji wód wspólnie z głębokością. I.h. obejmuje wówczas anomalną strefę (→ anomalia hydrogeochemiczna), gdzie pojawia się spadek mineralizacji wód wspólnie z głębokością (ryc. 37). Powody i.h. mogą być naturalne (klimatyczne, litologiczno-mineralogiczne, hydrodynamiczne) i antropogeniczne (spowodowane zanieczyszczaniami).[AM]Ryc. 37. Inwersyjna zmiana mineralizacji wód, obserwowana w klimacie umiarkowanym, spowodowana zanieczyszczeniami przenikającymi z powierzchni terenu.

Czym jest Inwersja hydrogeochemiczna znaczenie w Słownik definicje I