Inwersja hydrogeochemiczna co to jest
Co to jest Inwersja hydrogeochemiczna. Wyjaśnienie Zaburzenia naturalnej pionowej → strefowości.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczna Inwersja

Definicja INWERSJA HYDROGEOCHEMICZNA: Inwersja hydrogeochemiczna
Zaburzenia naturalnej pionowej → strefowości hydrogeochemicznej, najczęściej zakłócenie naturalnego wzrostu mineralizacji wód wspólnie z głębokością. I.h. obejmuje wówczas anomalną strefę (→ anomalia hydrogeochemiczna), gdzie pojawia się spadek mineralizacji wód wspólnie z głębokością (ryc. 37). Powody i.h. mogą być naturalne (klimatyczne, litologiczno-mineralogiczne, hydrodynamiczne) i antropogeniczne (spowodowane zanieczyszczaniami).[AM]Ryc. 37. Inwersyjna zmiana mineralizacji wód, obserwowana w klimacie umiarkowanym, spowodowana zanieczyszczeniami przenikającymi z powierzchni terenu.

Słownik Infiltracja Brzegowa:
Znaczenie brzegowa Przenikanie wód powierzchniowych do wód podziemnych poprzez brzegi i dna rzek, jezior albo innych zbiorników w konsekwencji spiętrzenia wód powierzchniowych albo obniżenia zwierciadła wody inwersja hydrogeochemiczna.
Słownik Izohipsa:
Znaczenie Izohipsa Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej wysokości, najczęściej ponad poziom morza. W razie gdy izohipsy dotyczą powierzchni zwierciadła wody podziemnej, mówimy o → hydroizohipsie.[TM inwersja hydrogeochemiczna.
Słownik Izochrona:
Znaczenie łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego miejsca, na przykład studni. Obliczenie izochron dzieje się zwykle wzdłuż linii prądu wg → modelu wypierania tłokowego (bez inwersja hydrogeochemiczna.
Słownik Izotopy Stabilne; Nuklidy Trwałe:
Znaczenie nuklidy trwałe Nuklidy nieulegające samorzutnym, mierzalnym przemianom promieniotwórczym. W badaniach hydrogeologicznych wykorzystanie znajdują i.s. pierwiastków lekkich: 1H, 2H (D), 33He, 4He, 10B inwersja hydrogeochemiczna.
Słownik Izobara:
Znaczenie mapie łącząca punkty o jednakowym ciśnieniu (na przykład hydrostatycznym – hydroizobara, geostatycznym i tym podobne). 2. Linia przedstawiająca na wykresie termodynamicznym przemianę izobaryczną inwersja hydrogeochemiczna.

Czym jest Inwersja hydrogeochemiczna znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: