Inwersja hydrogeochemiczna co to jest
Co to jest Inwersja hydrogeochemiczna. Wyjaśnienie Zaburzenia naturalnej pionowej → strefowości.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczna Inwersja

Definicja INWERSJA HYDROGEOCHEMICZNA: Inwersja hydrogeochemiczna
Zaburzenia naturalnej pionowej → strefowości hydrogeochemicznej, najczęściej zakłócenie naturalnego wzrostu mineralizacji wód wspólnie z głębokością. I.h. obejmuje wówczas anomalną strefę (→ anomalia hydrogeochemiczna), gdzie pojawia się spadek mineralizacji wód wspólnie z głębokością (ryc. 37). Powody i.h. mogą być naturalne (klimatyczne, litologiczno-mineralogiczne, hydrodynamiczne) i antropogeniczne (spowodowane zanieczyszczaniami).[AM]Ryc. 37. Inwersyjna zmiana mineralizacji wód, obserwowana w klimacie umiarkowanym, spowodowana zanieczyszczeniami przenikającymi z powierzchni terenu.

Słownik Infiltracja Efektywna; Infiltracja Skuteczna:
Znaczenie skuteczna; infiltracja efektywna Część wód pochodzących z opadów atmosferycznych, która po pomniejszeniu objętości związanej ze spływem powierzchniowym, → ewapotranspiracją i procesem wiązania siłami inwersja hydrogeochemiczna.
Słownik Igłofiltr:
Znaczenie wykorzystywany do czerpania wody w skałach luźnych, najczęściej słabo przepuszczalnych, o długości do 10-20 m i średnicy do 100 mm. Obudowany jest rurą, w dolnej albo górnej części której (w inwersja hydrogeochemiczna.
Słownik Intercepcja:
Znaczenie Zdarzenie przechwytywania → opadów atmosferycznych poprzez roślinność (liście, konary, gałęzie i tym podobne) i różne obiekty znajdujące się na powierzchni ziemi (rodzaj retencji). Część tych opadów inwersja hydrogeochemiczna.
Słownik Izopieza:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowym ciśnieniu hydrostatycznym (piezometrycznym), → hydroizopieza. W wielu językach wykorzystywanie tego definicje jako niejednoznacznego jest odradzane (dotyczy to inwersja hydrogeochemiczna.
Słownik Izohipsa:
Znaczenie Izohipsa Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej wysokości, najczęściej ponad poziom morza. W razie gdy izohipsy dotyczą powierzchni zwierciadła wody podziemnej, mówimy o → hydroizohipsie.[TM inwersja hydrogeochemiczna.

Czym jest Inwersja hydrogeochemiczna znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: