Izochrona co to jest
Co to jest Izochrona. Wyjaśnienie punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego.

Czy przydatne?

Co to jest Izochrona

Izochrona
Linia łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego miejsca, na przykład studni. Obliczenie izochron dzieje się zwykle wzdłuż linii prądu wg → modelu wypierania tłokowego (bez uwzględnienia → dyspersji) (ryc. 38).[SW]Ryc. 38. Przykład numerycznej konstrukcji izochron wokół studni (wg Kinzelbach, 1987) Linie ciągłe odwzorowują linie prądu; określone znaki na liniach prądu oznaczają jednakowe czasy przepływu wody do studni; WW1, WW2, WW3 – numery studni.

Czym jest Izochrona znaczenie w Słownik definicje I