Izochrona co to jest
Co to jest Izochrona. Wyjaśnienie punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego.

Czy przydatne?

Co to jest Izochrona

Definicja IZOCHRONA: Izochrona
Linia łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego miejsca, na przykład studni. Obliczenie izochron dzieje się zwykle wzdłuż linii prądu wg → modelu wypierania tłokowego (bez uwzględnienia → dyspersji) (ryc. 38).[SW]Ryc. 38. Przykład numerycznej konstrukcji izochron wokół studni (wg Kinzelbach, 1987) Linie ciągłe odwzorowują linie prądu; określone znaki na liniach prądu oznaczają jednakowe czasy przepływu wody do studni; WW1, WW2, WW3 – numery studni.

Słownik Integrator Szczelinowy ; Model Szczelinowy, Hele-Shaw Model:
Znaczenie szczelinowy ; schemat szczelinowy, Hele-Shaw schemat Urządzenie do analogowego modelowania filtracji wód podziemnych, gdzie strumień filtracyjny reprezentowany jest przepływem laminarnym (→ ruch izochrona.
Słownik Izoterma:
Znaczenie izoterma Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej temperaturze wody (hydroizoterma). 2. Linia przedstawiająca na wykresie termodynamicznym przemianę izotermiczną.[TM izochrona.
Słownik Izoterma Sorpcji:
Znaczenie Zależność, oceniona w określonej temperaturze, pomiędzy stężeniem substancji w sorbencie kontaktującym się z nim roztworze. I.s. pozwala ocenić fundamentalne parametry sorpcji, tzn. stałą podziału Kd izochrona.
Słownik Izotopy Radu W Wodach Kopalnianych:
Znaczenie wodach kopalnianych Do wyrobisk górniczych kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) i rud miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM) dopływają wody silnie radowe izochrona.
Słownik Izolator; Poziom Izolujący:
Znaczenie Izolator; poziom izolujący Ustalenie → poziomu nieprzepuszczalnego, służące regularnie w hydrogeologii naftowej w nawiązaniu do nazwy → kolektor. → Utwory hydrogeologiczne.[AK izochrona.

Czym jest Izochrona znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: