Izochrona co to jest
Co to jest Izochrona. Wyjaśnienie punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego.

Czy przydatne?

Co to jest Izochrona

Definicja IZOCHRONA: Izochrona
Linia łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego miejsca, na przykład studni. Obliczenie izochron dzieje się zwykle wzdłuż linii prądu wg → modelu wypierania tłokowego (bez uwzględnienia → dyspersji) (ryc. 38).[SW]Ryc. 38. Przykład numerycznej konstrukcji izochron wokół studni (wg Kinzelbach, 1987) Linie ciągłe odwzorowują linie prądu; określone znaki na liniach prądu oznaczają jednakowe czasy przepływu wody do studni; WW1, WW2, WW3 – numery studni.

Słownik Identyfikacja Parametrów Modelu Hydrogeologicznego; Tarowanie Modelu H.:
Znaczenie parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h. Określenie wartości → przewodności i → pojemności wodnej w poszczególnych → węzłach siatki albo punktach międzywęzłowych zdyskretyzowanego izochrona.
Słownik Intercepcja:
Znaczenie Zdarzenie przechwytywania → opadów atmosferycznych poprzez roślinność (liście, konary, gałęzie i tym podobne) i różne obiekty znajdujące się na powierzchni ziemi (rodzaj retencji). Część tych opadów izochrona.
Słownik Influacja:
Znaczenie Influacja Wlewanie się wód opadowych z powierzchni w środowisko skalne otwartymi szczelinami i kanałami krasowymi. → Infiltracja.[AK izochrona.
Słownik Izotopy Stabilne; Nuklidy Trwałe:
Znaczenie nuklidy trwałe Nuklidy nieulegające samorzutnym, mierzalnym przemianom promieniotwórczym. W badaniach hydrogeologicznych wykorzystanie znajdują i.s. pierwiastków lekkich: 1H, 2H (D), 33He, 4He, 10B izochrona.
Słownik Izotacha:
Znaczenie Izotacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej prędkości ruchu wody w warstwie wodonośnej (hydroizotacha).[TM izochrona.

Czym jest Izochrona znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: