Izochrona co to jest
Co to jest Izochrona. Wyjaśnienie punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego.

Czy przydatne?

Co to jest Izochrona

Definicja IZOCHRONA: Izochrona
Linia łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego miejsca, na przykład studni. Obliczenie izochron dzieje się zwykle wzdłuż linii prądu wg → modelu wypierania tłokowego (bez uwzględnienia → dyspersji) (ryc. 38).[SW]Ryc. 38. Przykład numerycznej konstrukcji izochron wokół studni (wg Kinzelbach, 1987) Linie ciągłe odwzorowują linie prądu; określone znaki na liniach prądu oznaczają jednakowe czasy przepływu wody do studni; WW1, WW2, WW3 – numery studni.

Słownik Izotopowe Wzbogacenie; Izotopowa Separacja:
Znaczenie wzbogacenie; izotopowa separacja Wynik → frakcjonowania izotopowego. Dla wyrażenia i.w. jednego związku w relacji do drugiego w skutku → izotopowej zamiany stosuje się współczynnik i.w.:E ab = (αab – izochrona.
Słownik Igłofiltr:
Znaczenie wykorzystywany do czerpania wody w skałach luźnych, najczęściej słabo przepuszczalnych, o długości do 10-20 m i średnicy do 100 mm. Obudowany jest rurą, w dolnej albo górnej części której (w izochrona.
Słownik Infiltracja:
Znaczenie Wsiąkanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, z cieków i zbiorników powierzchniowych i z kondensacji pary wodnej z powierzchni terenu do → strefy aeracji, a następnie (po oddaniu części tych izochrona.
Słownik Identyfikacja Parametrów Modelu Hydrogeologicznego; Tarowanie Modelu H.:
Znaczenie parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h. Określenie wartości → przewodności i → pojemności wodnej w poszczególnych → węzłach siatki albo punktach międzywęzłowych zdyskretyzowanego izochrona.
Słownik Izotopowa Wymiana:
Znaczenie zamiana izotopów danego pierwiastka zachodzi zarówno pomiędzy wieloma etapami tego samego związku chemicznego, jak i w czasie reakcji pomiędzy wieloma związkami, gdzie ten pierwiastek występuje, na izochrona.

Czym jest Izochrona znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: