Izotacha co to jest
Co to jest Izotacha. Wyjaśnienie mapie punkty o jednakowej prędkości ruchu wody w warstwie.

Czy przydatne?

Co to jest Izotacha

Definicja IZOTACHA: Izotacha
Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej prędkości ruchu wody w warstwie wodonośnej (hydroizotacha).[TM].

Słownik Inwersja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zaburzenia naturalnej pionowej → strefowości hydrogeochemicznej, najczęściej zakłócenie naturalnego wzrostu mineralizacji wód wspólnie z głębokością. I.h. obejmuje wówczas anomalną izotacha.
Słownik Izoterma:
Znaczenie izoterma Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej temperaturze wody (hydroizoterma). 2. Linia przedstawiająca na wykresie termodynamicznym przemianę izotermiczną.[TM izotacha.
Słownik Iloczyn Jonowy Wody:
Znaczenie Iloczyn stężeń (aktywności) jonów [H +] i [OH -], będących produktami dysocjacji elektrolitycznej H 2O:Kw = H+] ∙ OH-] gdzie: Kw – iloczyn jonowy wody [1], H+] i H- stężenia (aktywności) jonów H+ i izotacha.
Słownik Izopacha:
Znaczenie Izopacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej miąższości jakiejś warstwy albo zespołu warstw, także warstw wodonośnych albo zawodnionych (→ hydroizopacha).[TM izotacha.
Słownik Influacja:
Znaczenie Influacja Wlewanie się wód opadowych z powierzchni w środowisko skalne otwartymi szczelinami i kanałami krasowymi. → Infiltracja.[AK izotacha.

Czym jest Izotacha znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: