izoterma co to jest
Co to jest izoterma. Wyjaśnienie mapie punkty o jednakowej temperaturze wody (hydroizoterma). 2.

Czy przydatne?

Co to jest Izoterma

Definicja IZOTERMA: izoterma
Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej temperaturze wody (hydroizoterma). 2. Linia przedstawiająca na wykresie termodynamicznym przemianę izotermiczną.[TM].

Słownik Interferencja Studzien; Współdziałanie Studzien:
Znaczenie studzien; współdziałanie studzien Nakładanie się wpływów studzien eksploatujących ten sam poziom wodonośny, usytuowanych w odległościach mniejszych niż ich zasięgi (ryc. 36).[AK]Ryc. 36. Przekrój izoterma.
Słownik Izotacha:
Znaczenie Izotacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej prędkości ruchu wody w warstwie wodonośnej (hydroizotacha).[TM izoterma.
Słownik Izotopowe Wzorce:
Znaczenie Substancje o znanym składzie izotopowym, względem których ustala się skład izotopów trwałych badanej próbki jako odchylenie δ od wzorca. Ogólnie: gdzie: R – relacja izotopu cięższego do lżejszego, na izoterma.
Słownik Impresja (Zwierciadła Wody), Represja:
Znaczenie zwierciadła wody), represja Wzrost, podniesienie zwierciadła wody podziemnej (podpiętrzenie) spowodowane iniekcją, zalewaniem studni albo wymuszone podniesieniem stanów wody na granicach warstwy izoterma.
Słownik Izolator; Poziom Izolujący:
Znaczenie Izolator; poziom izolujący Ustalenie → poziomu nieprzepuszczalnego, służące regularnie w hydrogeologii naftowej w nawiązaniu do nazwy → kolektor. → Utwory hydrogeologiczne.[AK izoterma.

Czym jest izoterma znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: