Izoterma sorpcji co to jest
Co to jest Izoterma sorpcji. Wyjaśnienie oceniona w określonej temperaturze, pomiędzy stężeniem.

Czy przydatne?

Co to jest Sorpcji Izoterma

Definicja IZOTERMA SORPCJI: Izoterma sorpcji
Zależność, oceniona w określonej temperaturze, pomiędzy stężeniem substancji w sorbencie kontaktującym się z nim roztworze. I.s. pozwala ocenić fundamentalne parametry sorpcji, tzn. stałą podziału Kd (KF) i obliczyć → współczynnik opóźnienia migracji R. W stanie równowagi to jest zależność pomiędzy stężeniem substancji zanieczyszczającej C w fazie ciekłej (woda podziemna) a stężeniem N w fazie stałej (skała) (ryc. 39).[SW]Ryc. 39. Przykładowe izotermy sorpcji (wg Domenico, Schwartz, 1990)1 – izoterma liniowa (N = d C), 2 – izotermy Freundlicha (N = KF C), 3 – izotermy Langmuira (N =(Qo KLC)/(1 + KLC); Kd, KF, KL – stałe podziału, N – stężenie w fazie stałej, C – stężenie substancji zanieczyszczającej w roztworze, Qo – max. pojemność sorpcyjna etapy stałej.

Słownik Interferencja Studzien; Współdziałanie Studzien:
Znaczenie studzien; współdziałanie studzien Nakładanie się wpływów studzien eksploatujących ten sam poziom wodonośny, usytuowanych w odległościach mniejszych niż ich zasięgi (ryc. 36).[AK]Ryc. 36. Przekrój izoterma sorpcji.
Słownik Izotopowa Wymiana:
Znaczenie zamiana izotopów danego pierwiastka zachodzi zarówno pomiędzy wieloma etapami tego samego związku chemicznego, jak i w czasie reakcji pomiędzy wieloma związkami, gdzie ten pierwiastek występuje, na izoterma sorpcji.
Słownik Izopieza:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowym ciśnieniu hydrostatycznym (piezometrycznym), → hydroizopieza. W wielu językach wykorzystywanie tego definicje jako niejednoznacznego jest odradzane (dotyczy to izoterma sorpcji.
Słownik Intercepcja:
Znaczenie Zdarzenie przechwytywania → opadów atmosferycznych poprzez roślinność (liście, konary, gałęzie i tym podobne) i różne obiekty znajdujące się na powierzchni ziemi (rodzaj retencji). Część tych opadów izoterma sorpcji.
Słownik Izobata:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowej głębokości od powierzchni. I. mogą być odnoszone zarówno do geologicznych powierzchni strukturalnych (strop, spąg i tym podobne), jak i do zwierciadła wody izoterma sorpcji.

Czym jest Izoterma sorpcji znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: