Izoterma sorpcji co to jest
Co to jest Izoterma sorpcji. Wyjaśnienie oceniona w określonej temperaturze, pomiędzy stężeniem.

Czy przydatne?

Co to jest Sorpcji Izoterma

Izoterma sorpcji
Zależność, oceniona w określonej temperaturze, pomiędzy stężeniem substancji w sorbencie kontaktującym się z nim roztworze. I.s. pozwala ocenić fundamentalne parametry sorpcji, tzn. stałą podziału Kd (KF) i obliczyć → współczynnik opóźnienia migracji R. W stanie równowagi to jest zależność pomiędzy stężeniem substancji zanieczyszczającej C w fazie ciekłej (woda podziemna) a stężeniem N w fazie stałej (skała) (ryc. 39).[SW]Ryc. 39. Przykładowe izotermy sorpcji (wg Domenico, Schwartz, 1990)1 – izoterma liniowa (N = d C), 2 – izotermy Freundlicha (N = KF C), 3 – izotermy Langmuira (N =(Qo KLC)/(1 + KLC); Kd, KF, KL – stałe podziału, N – stężenie w fazie stałej, C – stężenie substancji zanieczyszczającej w roztworze, Qo – max. pojemność sorpcyjna etapy stałej.

Czym jest Izoterma sorpcji znaczenie w Słownik definicje I