Izoterma sorpcji co to jest
Co to jest Izoterma sorpcji. Wyjaśnienie oceniona w określonej temperaturze, pomiędzy stężeniem.

Czy przydatne?

Co to jest Sorpcji Izoterma

Definicja IZOTERMA SORPCJI: Izoterma sorpcji
Zależność, oceniona w określonej temperaturze, pomiędzy stężeniem substancji w sorbencie kontaktującym się z nim roztworze. I.s. pozwala ocenić fundamentalne parametry sorpcji, tzn. stałą podziału Kd (KF) i obliczyć → współczynnik opóźnienia migracji R. W stanie równowagi to jest zależność pomiędzy stężeniem substancji zanieczyszczającej C w fazie ciekłej (woda podziemna) a stężeniem N w fazie stałej (skała) (ryc. 39).[SW]Ryc. 39. Przykładowe izotermy sorpcji (wg Domenico, Schwartz, 1990)1 – izoterma liniowa (N = d C), 2 – izotermy Freundlicha (N = KF C), 3 – izotermy Langmuira (N =(Qo KLC)/(1 + KLC); Kd, KF, KL – stałe podziału, N – stężenie w fazie stałej, C – stężenie substancji zanieczyszczającej w roztworze, Qo – max. pojemność sorpcyjna etapy stałej.

Słownik Izolator; Poziom Izolujący:
Znaczenie Izolator; poziom izolujący Ustalenie → poziomu nieprzepuszczalnego, służące regularnie w hydrogeologii naftowej w nawiązaniu do nazwy → kolektor. → Utwory hydrogeologiczne.[AK izoterma sorpcji.
Słownik Izochrona:
Znaczenie łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego miejsca, na przykład studni. Obliczenie izochron dzieje się zwykle wzdłuż linii prądu wg → modelu wypierania tłokowego (bez izoterma sorpcji.
Słownik Infiltracja:
Znaczenie Wsiąkanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, z cieków i zbiorników powierzchniowych i z kondensacji pary wodnej z powierzchni terenu do → strefy aeracji, a następnie (po oddaniu części tych izoterma sorpcji.
Słownik Izobata:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowej głębokości od powierzchni. I. mogą być odnoszone zarówno do geologicznych powierzchni strukturalnych (strop, spąg i tym podobne), jak i do zwierciadła wody izoterma sorpcji.
Słownik Iloczyn Aktywności; I. Rozpuszczalności Jonowej, I. Aktywności Jonowej:
Znaczenie i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej W nasyconym roztworze kompletnie zdysocjowanego elektrolitu (AB = A+ + B-) iloczyn aktywności obu rodzajów jonów jest wielkością stałą w danej izoterma sorpcji.

Czym jest Izoterma sorpcji znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: