Izotopowa wymiana co to jest
Co to jest Izotopowa wymiana. Wyjaśnienie izotopów danego pierwiastka zachodzi zarówno pomiędzy.

Czy przydatne?

Co to jest Wymiana Izotopowa

Definicja IZOTOPOWA WYMIANA: Izotopowa zamiana
zamiana izotopów danego pierwiastka zachodzi zarówno pomiędzy wieloma etapami tego samego związku chemicznego, jak i w czasie reakcji pomiędzy wieloma związkami, gdzie ten pierwiastek występuje, na przykład: Gdy w procesie i.w. zostanie osiągnięty stan równowagi, skład izotopowy składników albo faz uczestniczących w tej zamianie będzie różny, nastąpi więc → frakcjonowanie izotopowe. Stała równowagi zamiany zależy od temperatury, w jakiej zachodziła reakcja. W razie wód podziemnych pozwala to niekiedyuzyskać istotne z punktu widzenia badań hydrogeologicznych wiadomości ( na przykład:: rodzaj serii wodonośnych i panujące w nich warunki, pochodzenie wód podziemnych inne niż meteoryczne, pochodzenie stałych i gazowych składników wody).[JD].

Słownik Izotacha:
Znaczenie Izotacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej prędkości ruchu wody w warstwie wodonośnej (hydroizotacha).[TM izotopowa wymiana.
Słownik Izochrona:
Znaczenie łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego miejsca, na przykład studni. Obliczenie izochron dzieje się zwykle wzdłuż linii prądu wg → modelu wypierania tłokowego (bez izotopowa wymiana.
Słownik Intensywność Infiltracji W:
Znaczenie infiltracji W Liczba wody opadowej (albo innej: z nawadniania, ze stawów infiltracyjnych i tym podobne), która z jednostkowej powierzchni terenu dopływa skutecznie w jednostce czasu do warstwy izotopowa wymiana.
Słownik Integrator Szczelinowy ; Model Szczelinowy, Hele-Shaw Model:
Znaczenie szczelinowy ; schemat szczelinowy, Hele-Shaw schemat Urządzenie do analogowego modelowania filtracji wód podziemnych, gdzie strumień filtracyjny reprezentowany jest przepływem laminarnym (→ ruch izotopowa wymiana.
Słownik Izobata:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowej głębokości od powierzchni. I. mogą być odnoszone zarówno do geologicznych powierzchni strukturalnych (strop, spąg i tym podobne), jak i do zwierciadła wody izotopowa wymiana.

Czym jest Izotopowa wymiana znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: