Izotopowe wzorce co to jest
Co to jest Izotopowe wzorce. Wyjaśnienie znanym składzie izotopowym, względem których ustala się.

Czy przydatne?

Co to jest Wzorce Izotopowe

Definicja IZOTOPOWE WZORCE: Izotopowe wzorce
Substancje o znanym składzie izotopowym, względem których ustala się skład izotopów trwałych badanej próbki jako odchylenie δ od wzorca. Ogólnie: gdzie: R – relacja izotopu cięższego do lżejszego, na przykład 32S/34S, 13C/12C, 16O/18O, D/H, pr, wz – próbka, wzorzec. Wzorcem izotopowym dla wody jest → VSMOW, dla siarki – troilit z meteorytu Canyon Diablo (CDT), dla węgla – CO2 z belemnita z serii kredowej Pee Dee (PDB). Zawartość promieniotwórczego węgla 14C odnosi się także do wzorca, jest to do drewna, które rosło w 1890 r. Zawartość w nim 14C uznano za odpowiadającą aktywności A węgla współczesnego i wszystkie wyniki badań 14C są wyrażane jako procenty węgla współczesnego (z angielskiego: pmc – percent of modern carbon):[JD].

Słownik Infiltracja:
Znaczenie Wsiąkanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, z cieków i zbiorników powierzchniowych i z kondensacji pary wodnej z powierzchni terenu do → strefy aeracji, a następnie (po oddaniu części tych izotopowe wzorce.
Słownik Izoterma Sorpcji:
Znaczenie Zależność, oceniona w określonej temperaturze, pomiędzy stężeniem substancji w sorbencie kontaktującym się z nim roztworze. I.s. pozwala ocenić fundamentalne parametry sorpcji, tzn. stałą podziału Kd izotopowe wzorce.
Słownik Infiltracja Efektywna; Infiltracja Skuteczna:
Znaczenie skuteczna; infiltracja efektywna Część wód pochodzących z opadów atmosferycznych, która po pomniejszeniu objętości związanej ze spływem powierzchniowym, → ewapotranspiracją i procesem wiązania siłami izotopowe wzorce.
Słownik Inwersja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zaburzenia naturalnej pionowej → strefowości hydrogeochemicznej, najczęściej zakłócenie naturalnego wzrostu mineralizacji wód wspólnie z głębokością. I.h. obejmuje wówczas anomalną izotopowe wzorce.
Słownik Iloczyn Aktywności; I. Rozpuszczalności Jonowej, I. Aktywności Jonowej:
Znaczenie i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej W nasyconym roztworze kompletnie zdysocjowanego elektrolitu (AB = A+ + B-) iloczyn aktywności obu rodzajów jonów jest wielkością stałą w danej izotopowe wzorce.

Czym jest Izotopowe wzorce znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: