Izotopowy skład wody co to jest
Co to jest Izotopowy skład wody. Wyjaśnienie tlen wchodzące w skład cząsteczki wody mają po trzy.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Skład Izotopowy

Definicja IZOTOPOWY SKŁAD WODY: Izotopowy skład wody
Wodór i tlen wchodzące w skład cząsteczki wody mają po trzy izotopy: 1H, 2H(→ deuter), 3H(→ tryt) i 16O, 17O, 18O. Spośród izotopów trwałych znaczenie dla badań hydrogeologicznych mają: wodór (1H = H), deuter (2H = D) i 16O i 18O, a zawierające je cząsteczki wody mają najczęściej skład: H216O, rzadziej HD16O i H218O. Zróżnicowanie składów izotopowych wód opadowych wskutek → frakcjonowania izotopowego tlenu i wodoru w procesach parowania i kondensacji pozwala niekiedy na ustalenie przybliżonej wysokości obszarów → infiltracji wód opadowych.[JD].

Słownik Intercepcja:
Znaczenie Zdarzenie przechwytywania → opadów atmosferycznych poprzez roślinność (liście, konary, gałęzie i tym podobne) i różne obiekty znajdujące się na powierzchni ziemi (rodzaj retencji). Część tych opadów izotopowy skład wody.
Słownik Interferencja Studzien; Współdziałanie Studzien:
Znaczenie studzien; współdziałanie studzien Nakładanie się wpływów studzien eksploatujących ten sam poziom wodonośny, usytuowanych w odległościach mniejszych niż ich zasięgi (ryc. 36).[AK]Ryc. 36. Przekrój izotopowy skład wody.
Słownik Izotopy Stabilne; Nuklidy Trwałe:
Znaczenie nuklidy trwałe Nuklidy nieulegające samorzutnym, mierzalnym przemianom promieniotwórczym. W badaniach hydrogeologicznych wykorzystanie znajdują i.s. pierwiastków lekkich: 1H, 2H (D), 33He, 4He, 10B izotopowy skład wody.
Słownik Identyfikacja Parametrów Modelu Hydrogeologicznego; Tarowanie Modelu H.:
Znaczenie parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h. Określenie wartości → przewodności i → pojemności wodnej w poszczególnych → węzłach siatki albo punktach międzywęzłowych zdyskretyzowanego izotopowy skład wody.
Słownik Izolator; Poziom Izolujący:
Znaczenie Izolator; poziom izolujący Ustalenie → poziomu nieprzepuszczalnego, służące regularnie w hydrogeologii naftowej w nawiązaniu do nazwy → kolektor. → Utwory hydrogeologiczne.[AK izotopowy skład wody.

Czym jest Izotopowy skład wody znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: