Izotopy radu w wodach co to jest
Co to jest Izotopy radu w wodach kopalnianych. Wyjaśnienie kopalnianych Do wyrobisk górniczych.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopy radu w wodach kopalnianych

Definicja IZOTOPY RADU W WODACH KOPALNIANYCH: Izotopy radu w wodach kopalnianych
Do wyrobisk górniczych kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) i rud miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM) dopływają wody silnie radowe. Stężenia naturalnych izotopów radu 226Ra i 228Ra w opróbowanych wodach kopalnianych są zmienne w granicach od zera do 270 kBq/m3. Stężenie radu powyżej 1,0 kBq/m3 notuje się w wodach 43 kopalń węgla kamiennego. Szacunkowy ładunek izotopu 226Ra w wodach kopalń węgla kamiennego w GZW wynosi około 625 MBq/d z kolei izotopu 228Ra – około 700 MBq/d. To są wody należące do ekipy silniej radowych wód spotykanych w przyrodzie. Do kopalń rud miedzi dopływają wody o ładunku izotopu 226Ra około 31 MBq/d i 228Ra około 3 MBq/d. Wedle obowiązującymi przepisami pompowane wody kopalniane o stężeniach 226Ra powyżej 0,7 kBq/m3 należy uznać za wody zanieczyszczone radioaktywnie. Wody radowe odprowadzane do małych cieków mogą powodować ich radioaktywne zanieczyszczenie.[AR].

Słownik Integrator Szczelinowy ; Model Szczelinowy, Hele-Shaw Model:
Znaczenie szczelinowy ; schemat szczelinowy, Hele-Shaw schemat Urządzenie do analogowego modelowania filtracji wód podziemnych, gdzie strumień filtracyjny reprezentowany jest przepływem laminarnym (→ ruch izotopy radu w wodach kopalnianych.
Słownik Intensywność Infiltracji W:
Znaczenie infiltracji W Liczba wody opadowej (albo innej: z nawadniania, ze stawów infiltracyjnych i tym podobne), która z jednostkowej powierzchni terenu dopływa skutecznie w jednostce czasu do warstwy izotopy radu w wodach kopalnianych.
Słownik Influacja:
Znaczenie Influacja Wlewanie się wód opadowych z powierzchni w środowisko skalne otwartymi szczelinami i kanałami krasowymi. → Infiltracja.[AK izotopy radu w wodach kopalnianych.
Słownik Infiltracja Efektywna; Infiltracja Skuteczna:
Znaczenie skuteczna; infiltracja efektywna Część wód pochodzących z opadów atmosferycznych, która po pomniejszeniu objętości związanej ze spływem powierzchniowym, → ewapotranspiracją i procesem wiązania siłami izotopy radu w wodach kopalnianych.
Słownik Izopieza:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowym ciśnieniu hydrostatycznym (piezometrycznym), → hydroizopieza. W wielu językach wykorzystywanie tego definicje jako niejednoznacznego jest odradzane (dotyczy to izotopy radu w wodach kopalnianych.

Czym jest Izotopy radu w wodach znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: