Izotopy radu w wodach co to jest
Co to jest Izotopy radu w wodach kopalnianych. Wyjaśnienie kopalnianych Do wyrobisk górniczych.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopy radu w wodach kopalnianych

Definicja IZOTOPY RADU W WODACH KOPALNIANYCH: Izotopy radu w wodach kopalnianych
Do wyrobisk górniczych kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) i rud miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM) dopływają wody silnie radowe. Stężenia naturalnych izotopów radu 226Ra i 228Ra w opróbowanych wodach kopalnianych są zmienne w granicach od zera do 270 kBq/m3. Stężenie radu powyżej 1,0 kBq/m3 notuje się w wodach 43 kopalń węgla kamiennego. Szacunkowy ładunek izotopu 226Ra w wodach kopalń węgla kamiennego w GZW wynosi około 625 MBq/d z kolei izotopu 228Ra – około 700 MBq/d. To są wody należące do ekipy silniej radowych wód spotykanych w przyrodzie. Do kopalń rud miedzi dopływają wody o ładunku izotopu 226Ra około 31 MBq/d i 228Ra około 3 MBq/d. Wedle obowiązującymi przepisami pompowane wody kopalniane o stężeniach 226Ra powyżej 0,7 kBq/m3 należy uznać za wody zanieczyszczone radioaktywnie. Wody radowe odprowadzane do małych cieków mogą powodować ich radioaktywne zanieczyszczenie.[AR].

Słownik Impresja (Zwierciadła Wody), Represja:
Znaczenie zwierciadła wody), represja Wzrost, podniesienie zwierciadła wody podziemnej (podpiętrzenie) spowodowane iniekcją, zalewaniem studni albo wymuszone podniesieniem stanów wody na granicach warstwy izotopy radu w wodach kopalnianych.
Słownik Iloczyn Jonowy Wody:
Znaczenie Iloczyn stężeń (aktywności) jonów [H +] i [OH -], będących produktami dysocjacji elektrolitycznej H 2O:Kw = H+] ∙ OH-] gdzie: Kw – iloczyn jonowy wody [1], H+] i H- stężenia (aktywności) jonów H+ i izotopy radu w wodach kopalnianych.
Słownik Izobata:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowej głębokości od powierzchni. I. mogą być odnoszone zarówno do geologicznych powierzchni strukturalnych (strop, spąg i tym podobne), jak i do zwierciadła wody izotopy radu w wodach kopalnianych.
Słownik Izopacha:
Znaczenie Izopacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej miąższości jakiejś warstwy albo zespołu warstw, także warstw wodonośnych albo zawodnionych (→ hydroizopacha).[TM izotopy radu w wodach kopalnianych.
Słownik Izotopowy Skład Wody:
Znaczenie wody Wodór i tlen wchodzące w skład cząsteczki wody mają po trzy izotopy: 1H, 2H(→ deuter), 3H(→ tryt) i 16O, 17O, 18O. Spośród izotopów trwałych znaczenie dla badań hydrogeologicznych mają: wodór izotopy radu w wodach kopalnianych.

Czym jest Izotopy radu w wodach znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: