Izotopy radu w wodach co to jest
Co to jest Izotopy radu w wodach kopalnianych. Wyjaśnienie kopalnianych Do wyrobisk górniczych.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopy radu w wodach kopalnianych

Izotopy radu w wodach kopalnianych
Do wyrobisk górniczych kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) i rud miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM) dopływają wody silnie radowe. Stężenia naturalnych izotopów radu 226Ra i 228Ra w opróbowanych wodach kopalnianych są zmienne w granicach od zera do 270 kBq/m3. Stężenie radu powyżej 1,0 kBq/m3 notuje się w wodach 43 kopalń węgla kamiennego. Szacunkowy ładunek izotopu 226Ra w wodach kopalń węgla kamiennego w GZW wynosi około 625 MBq/d z kolei izotopu 228Ra – około 700 MBq/d. To są wody należące do ekipy silniej radowych wód spotykanych w przyrodzie. Do kopalń rud miedzi dopływają wody o ładunku izotopu 226Ra około 31 MBq/d i 228Ra około 3 MBq/d. Wedle obowiązującymi przepisami pompowane wody kopalniane o stężeniach 226Ra powyżej 0,7 kBq/m3 należy uznać za wody zanieczyszczone radioaktywnie. Wody radowe odprowadzane do małych cieków mogą powodować ich radioaktywne zanieczyszczenie.[AR].

Czym jest Izotopy radu w wodach znaczenie w Słownik definicje I