Izotopy stabilne; nuklidy co to jest
Co to jest Izotopy stabilne; nuklidy trwałe. Wyjaśnienie trwałe Nuklidy nieulegające samorzutnym.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopy stabilne; nuklidy trwałe

Definicja IZOTOPY STABILNE; NUKLIDY TRWAŁE: Izotopy stabilne; nuklidy trwałe
Nuklidy nieulegające samorzutnym, mierzalnym przemianom promieniotwórczym. W badaniach hydrogeologicznych wykorzystanie znajdują i.s. pierwiastków lekkich: 1H, 2H (D), 33He, 4He, 10B, 11B, 12C, 13C, 14N, 15N, 32S, 34S, których → frakcjonowanie izotopowe skutkuje → efekty izotopowe umożliwiające wyciąganie wniosków odnośnie między innymi pochodzenia wody i jej składników. Zawartość i.s. danego pierwiastka w badanej substancji wyraża się nie w liczbach bezwzględnych, ale w formie tak zwany notacji δ, a więc porównaniu relacji izotopu cięższego do lżejszego w badanym związku do tego samego relacji we wzorcu izotopowym, na przykład: pr, wz – próbka, wzorzec.[JD].

Słownik Izopieza:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowym ciśnieniu hydrostatycznym (piezometrycznym), → hydroizopieza. W wielu językach wykorzystywanie tego definicje jako niejednoznacznego jest odradzane (dotyczy to izotopy stabilne; nuklidy trwałe.
Słownik Iloczyn Aktywności; I. Rozpuszczalności Jonowej, I. Aktywności Jonowej:
Znaczenie i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej W nasyconym roztworze kompletnie zdysocjowanego elektrolitu (AB = A+ + B-) iloczyn aktywności obu rodzajów jonów jest wielkością stałą w danej izotopy stabilne; nuklidy trwałe.
Słownik Infiltracja:
Znaczenie Wsiąkanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, z cieków i zbiorników powierzchniowych i z kondensacji pary wodnej z powierzchni terenu do → strefy aeracji, a następnie (po oddaniu części tych izotopy stabilne; nuklidy trwałe.
Słownik Impresja (Zwierciadła Wody), Represja:
Znaczenie zwierciadła wody), represja Wzrost, podniesienie zwierciadła wody podziemnej (podpiętrzenie) spowodowane iniekcją, zalewaniem studni albo wymuszone podniesieniem stanów wody na granicach warstwy izotopy stabilne; nuklidy trwałe.
Słownik Inwersja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zaburzenia naturalnej pionowej → strefowości hydrogeochemicznej, najczęściej zakłócenie naturalnego wzrostu mineralizacji wód wspólnie z głębokością. I.h. obejmuje wówczas anomalną izotopy stabilne; nuklidy trwałe.

Czym jest Izotopy stabilne; nuklidy znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: