Izotopy stabilne; nuklidy co to jest
Co to jest Izotopy stabilne; nuklidy trwałe. Wyjaśnienie trwałe Nuklidy nieulegające samorzutnym.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopy stabilne; nuklidy trwałe

Definicja IZOTOPY STABILNE; NUKLIDY TRWAŁE: Izotopy stabilne; nuklidy trwałe
Nuklidy nieulegające samorzutnym, mierzalnym przemianom promieniotwórczym. W badaniach hydrogeologicznych wykorzystanie znajdują i.s. pierwiastków lekkich: 1H, 2H (D), 33He, 4He, 10B, 11B, 12C, 13C, 14N, 15N, 32S, 34S, których → frakcjonowanie izotopowe skutkuje → efekty izotopowe umożliwiające wyciąganie wniosków odnośnie między innymi pochodzenia wody i jej składników. Zawartość i.s. danego pierwiastka w badanej substancji wyraża się nie w liczbach bezwzględnych, ale w formie tak zwany notacji δ, a więc porównaniu relacji izotopu cięższego do lżejszego w badanym związku do tego samego relacji we wzorcu izotopowym, na przykład: pr, wz – próbka, wzorzec.[JD].

Słownik Izochrona:
Znaczenie łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego miejsca, na przykład studni. Obliczenie izochron dzieje się zwykle wzdłuż linii prądu wg → modelu wypierania tłokowego (bez izotopy stabilne; nuklidy trwałe.
Słownik Izopacha:
Znaczenie Izopacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej miąższości jakiejś warstwy albo zespołu warstw, także warstw wodonośnych albo zawodnionych (→ hydroizopacha).[TM izotopy stabilne; nuklidy trwałe.
Słownik Igłofiltr:
Znaczenie wykorzystywany do czerpania wody w skałach luźnych, najczęściej słabo przepuszczalnych, o długości do 10-20 m i średnicy do 100 mm. Obudowany jest rurą, w dolnej albo górnej części której (w izotopy stabilne; nuklidy trwałe.
Słownik Infiltracja Brzegowa:
Znaczenie brzegowa Przenikanie wód powierzchniowych do wód podziemnych poprzez brzegi i dna rzek, jezior albo innych zbiorników w konsekwencji spiętrzenia wód powierzchniowych albo obniżenia zwierciadła wody izotopy stabilne; nuklidy trwałe.
Słownik Izotacha:
Znaczenie Izotacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej prędkości ruchu wody w warstwie wodonośnej (hydroizotacha).[TM izotopy stabilne; nuklidy trwałe.

Czym jest Izotopy stabilne; nuklidy znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: