jakość wody co to jest
Co to jest jakość wody. Wyjaśnienie opisana zespołem cech stanowiących o przydatności wody do.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Jakość

jakość wody
Cecha wody opisana zespołem cech stanowiących o przydatności wody do ustalonych celów. Bez dodatkowego ustalenia celu j.w. jest rozumiana jako przydatność dla zaopatrzenia ludności. J.w. ustala się porównując analizę ocenianej wody z odpowiednimi przepisami albo normami. Przez wzgląd na tym definicja j.w. jest różnie rozumiane w poszczególnych krajach (z racji na wykorzystywanie zróżnicowanych mierników), a nawet w danym państwie, (z racji na okresowe zmiany regulaminów i zróżnicowane użytkowanie wód. Przy określaniu j.w. ocenia się jej skład chemiczny, → właściwości fizyczne, → właściwości chemiczne, → właściwości organoleptyczne i → skład bakteriologiczny. Przekroczenie ocenianych wyznaczników j.w. świadczy o zanieczyszczeniu neogenicznym albo antropogenicznym wody(→ zanieczyszczenia wód podziemnych). Wody powierzchniowe i podziemne różnią się jakością. Jakość wód podziemnych jest z reguły wyższa niż powszechnie zanieczyszczonych wód powierzchniowych. Wody podziemne wykazują także mniejsze wahania jakości, w naturalny sposób są gdyż lepiej chronione przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu. → Kryteria jakości (wód podziemnych), → Normy jakości wody pitnej, → Woda pitna.[AM].

Czym jest jakość wody znaczenie w Słownik definicje J