Jednostka hydrogeologiczna co to jest
Co to jest Jednostka hydrogeologiczna. Wyjaśnienie Fragment litosfery stanowiący przestrzennie i.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczna Jednostka

Definicja JEDNOSTKA HYDROGEOLOGICZNA: Jednostka hydrogeologiczna
Fragment litosfery stanowiący przestrzennie i dynamicznie zdefiniowany → mechanizm hydrogeologiczny (→ dział wód podziemnych). 1. J.h. regionalna, obszarowa, ogólna nazwa jednostki taksonomicznej w → regionalizacji hydrogeologicznej, na przykład prowincja, obszar, subregion, region. 2. J.h. hydrostratygraficzna, na przykład → piętro wodonośne, → poziom wodonośny. 3. J.h. strukturalna, odpowiednik → struktury hydrogeologicznej. [AK, TB i DM].

Słownik Jon Siarczanowy ; Jon Siarczanowy (+6):
Znaczenie jon siarczanowy (+6) Kluczowy jon wód podziemnych, spotykany w → warunkach utleniających, gdzie jest fundamentalną metodą wodnej migracji siarki występującej na (+6) stopniu utlenienia. Pojawia się jednostka hydrogeologiczna.
Słownik Jon Azotynowy; Jon Azotynowy (+3):
Znaczenie azotynowy (+3) Niewiele stabilna forma → azotu, traktowana regularnie jako parametr świeżego, antropogenicznego zanieczyszczenia wód. J.a. w warunkach utleniających towarzyszy zazwyczaj jonom jednostka hydrogeologiczna.
Słownik Jon Żelazowy fe3+; Jon Żelaza (+3):
Znaczenie jon żelaza (+3) Jony żelaza na (+3) stopniu utlenienia występują w wodach podziemnych w znikomych ilościach, najczęściej w formie różnego typu jonów kompleksowych. Występują wyłącznie w warunkach jednostka hydrogeologiczna.
Słownik Jon Sodowy Na+; Jon Sodu (+1):
Znaczenie sodu (+1) Sód występuje w naturalnych wodach na (+1) stopniu utlenienia. J.s. jest jednym z głównych jonów wód naturalnych. W wodach niskozmineralizowanych występuje w nieznacznych ilościach rzędu 1 jednostka hydrogeologiczna.
Słownik Jon Żelazawy fe2+; Jon Żelaza (+2):
Znaczenie jon żelaza (+2) Najpowszechniejsza forma występowania żelaza w niskozmineralizownych wodach podziemnych. Na tę formę jest przeliczane stężenie żelaza występującego w wodach naturalnych w różnych jednostka hydrogeologiczna.

Czym jest Jednostka hydrogeologiczna znaczenie w Słownik definicje J

  • Dodano:
  • Autor: