Jednostka hydrogeologiczna co to jest
Co to jest Jednostka hydrogeologiczna. Wyjaśnienie Fragment litosfery stanowiący przestrzennie i.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczna Jednostka

Definicja JEDNOSTKA HYDROGEOLOGICZNA: Jednostka hydrogeologiczna
Fragment litosfery stanowiący przestrzennie i dynamicznie zdefiniowany → mechanizm hydrogeologiczny (→ dział wód podziemnych). 1. J.h. regionalna, obszarowa, ogólna nazwa jednostki taksonomicznej w → regionalizacji hydrogeologicznej, na przykład prowincja, obszar, subregion, region. 2. J.h. hydrostratygraficzna, na przykład → piętro wodonośne, → poziom wodonośny. 3. J.h. strukturalna, odpowiednik → struktury hydrogeologicznej. [AK, TB i DM].

Słownik Jon Azotynowy; Jon Azotynowy (+3):
Znaczenie azotynowy (+3) Niewiele stabilna forma → azotu, traktowana regularnie jako parametr świeżego, antropogenicznego zanieczyszczenia wód. J.a. w warunkach utleniających towarzyszy zazwyczaj jonom jednostka hydrogeologiczna.
Słownik Jon Wapniowy ca2+; Jon Wapnia (+2):
Znaczenie jon wapnia (+2) W wodach podziemnych pierwiastek wapń występuje na jednym poziomie utlenienia jako kation dwuwartościowy. J.w. jest kluczowym kationem wód podziemnych, dominującym ilościowo nad jednostka hydrogeologiczna.
Słownik Jon Amonowy:
Znaczenie Jednododatni rodnik , gdzie azot występuje na (–3) stopniu utlenienia. Zachowuje się w naturalnych warunkach podobnie do metali alkalicznych. J.a. jest charakterystycznym składnikiem wód podziemnych jednostka hydrogeologiczna.
Słownik Jon Chlorkowy Cl–; Jon Chloru (–1):
Znaczenie jon chloru (–1) Kluczowy anion występujący zawsze i powszechnie w wodach podziemnych. W wodach niskozmineralizowanych ma znaczenie podrzędne. Wspólnie z głębokością systematycznie wzrastają stężenia jednostka hydrogeologiczna.
Słownik Jon Potasowy K+; Jon Potasu (+1):
Znaczenie jon potasu (+1) Powszechnie spotykany składnik wód podziemnych, występujący w stężeniach niższych niż pozostałe kluczowe kationy (→ kluczowe składniki wód). W wodach podziemnych potas występuje na jednostka hydrogeologiczna.

Czym jest Jednostka hydrogeologiczna znaczenie w Słownik definicje J

  • Dodano:
  • Autor: