Jon amonowy co to jest
Co to jest Jon amonowy. Wyjaśnienie rodnik , gdzie azot występuje na (–3) stopniu utlenienia.

Czy przydatne?

Co to jest Amonowy Jon

Definicja JON AMONOWY: Jon amonowy
Jednododatni rodnik , gdzie azot występuje na (–3) stopniu utlenienia. Zachowuje się w naturalnych warunkach podobnie do metali alkalicznych. J.a. jest charakterystycznym składnikiem wód podziemnych występujących w warunkach redukcyjnych. Pojawia się w wodach podziemnych wskutek naturalnych mechanizmów, których efektem jest wydzielanie się →amoniaku reagującego z wodą. W wodach gruntowych najczęściej pochodzi z → mineralizacji substancji organicznej zachodzącej w warunkach redukcyjnych i → denitryfikacji. Dostaje się także do wód wspólnie ze ściekami rolniczymi, bytowymi, przemysłowymi. Łatwo sorbowany. Stężeniaj.a.przekraczające 0,5 mgN/dm3 są uznawane za toksyczne, a występujące w wodach gruntowych traktowane jako bezpośredni parametr ich zanieczyszczenia. Występowanie j.a. łącznie z substancją organiczną utrudnia uzdatnianie – chlorowanie wody z racji na tworzenie organicznych chloramin. → Azot amonowy, → Azot.[AM].

Słownik Jony Główne (Występujące W Wodach); Jony Podstawowe:
Znaczenie występujące w wodach); jony fundamentalne Jony o dominujących stężeniach w wodach podziemnych i powierzchniowych. Należą do nich aniony (→ jon chlorkowy, → jon siarczanowy, → jon wodorowęglanowy) i jon amonowy.
Słownik Jon Sodowy Na+; Jon Sodu (+1):
Znaczenie sodu (+1) Sód występuje w naturalnych wodach na (+1) stopniu utlenienia. J.s. jest jednym z głównych jonów wód naturalnych. W wodach niskozmineralizowanych występuje w nieznacznych ilościach rzędu 1 jon amonowy.
Słownik Jon Chromawy cr2+; Jon Chromu (+2):
Znaczenie jon chromu (+2) Jon chromu dwuwartościowego, podobnie jak inne związki chromu występuje w wodach podziemnych w ilościach śladowych. Nietrwały, łatwo utlenia się do Cr3+. → Jon chromowy.[JD jon amonowy.
Słownik Jon Węglanowy:
Znaczenie występujący podrzędnie albo wręcz śladowo w niskozmineralizowanych zasadowych wodach podziemnych, biorący udział w → równowadze węglanowej (ryc. 22, 91). → Węglany, → Jon wodorowęglanowy.[AM jon amonowy.
Słownik Jon Magnezowy mg2+; Jon Magnezu (+2):
Znaczenie jon magnezu (+2) Jeden z głównych kationów wód podziemnych, występujący z reguły w podrzędnych stężeniach w relacji do pozostałych kationów. Występuje na jednym poziomie utleniania – jako kation jon amonowy.

Czym jest Jon amonowy znaczenie w Słownik definicje J

  • Dodano:
  • Autor: