Jon azotynowy; jon azotynowy co to jest
Co to jest Jon azotynowy; jon azotynowy (+3). Wyjaśnienie 3) Niewiele stabilna forma → azotu.

Czy przydatne?

Co to jest Jon azotynowy; jon azotynowy (+3)

Definicja JON AZOTYNOWY; JON AZOTYNOWY (+3): Jon azotynowy; jon azotynowy (+3)
Niewiele stabilna forma → azotu, traktowana regularnie jako parametr świeżego, antropogenicznego zanieczyszczenia wód. J.a. w warunkach utleniających towarzyszy zazwyczaj jonom azotanowym, jest gdyż pośrednią, nietrwałą metodą azotu, podlegającą przeobrażeniom w procesie biochemicznej mineralizacji związków organicznych. Stężenia ich są jednak 10-100 razy niższe niż jonów azotanowych. J.a. występujące w wodach kolokwialnie są nazywane azotynami. → Azot azotynowy.[AM].

Słownik Jon Magnezowy mg2+; Jon Magnezu (+2):
Znaczenie jon magnezu (+2) Jeden z głównych kationów wód podziemnych, występujący z reguły w podrzędnych stężeniach w relacji do pozostałych kationów. Występuje na jednym poziomie utleniania – jako kation jon azotynowy; jon azotynowy (+3).
Słownik Jon Siarczynowy; Jon Siarczanowy (+4):
Znaczenie jon siarczanowy (+4) Nietrwały, niewiele stabilny jon spotykany w wodach podziemnych w podrzędnych ilościach jako przejściowy wytwór przemian utleniająco-redukcyjnych związków siarki. W j.s. siarka jon azotynowy; jon azotynowy (+3).
Słownik Jon Węglanowy:
Znaczenie występujący podrzędnie albo wręcz śladowo w niskozmineralizowanych zasadowych wodach podziemnych, biorący udział w → równowadze węglanowej (ryc. 22, 91). → Węglany, → Jon wodorowęglanowy.[AM jon azotynowy; jon azotynowy (+3).
Słownik Jakość Wody:
Znaczenie wody opisana zespołem cech stanowiących o przydatności wody do ustalonych celów. Bez dodatkowego ustalenia celu j.w. jest rozumiana jako przydatność dla zaopatrzenia ludności. J.w. ustala się jon azotynowy; jon azotynowy (+3).
Słownik Jon Wodorowęglanowy:
Znaczenie Kluczowy anion niskozmineralizowanych wód podziemnych uczestniczący w → równowadze węglanowej. W wodach podziemnych pojawia się wskutek rozpuszczania → dwutlenku węgla i → ługowania skał węglanowych jon azotynowy; jon azotynowy (+3).

Czym jest Jon azotynowy; jon azotynowy znaczenie w Słownik definicje J

  • Dodano:
  • Autor: