Jon azotynowy; jon azotynowy co to jest
Co to jest Jon azotynowy; jon azotynowy (+3). Wyjaśnienie 3) Niewiele stabilna forma → azotu.

Czy przydatne?

Co to jest Jon azotynowy; jon azotynowy (+3)

Jon azotynowy; jon azotynowy (+3)
Niewiele stabilna forma → azotu, traktowana regularnie jako parametr świeżego, antropogenicznego zanieczyszczenia wód. J.a. w warunkach utleniających towarzyszy zazwyczaj jonom azotanowym, jest gdyż pośrednią, nietrwałą metodą azotu, podlegającą przeobrażeniom w procesie biochemicznej mineralizacji związków organicznych. Stężenia ich są jednak 10-100 razy niższe niż jonów azotanowych. J.a. występujące w wodach kolokwialnie są nazywane azotynami. → Azot azotynowy.[AM].

Czym jest Jon azotynowy; jon azotynowy znaczenie w Słownik definicje J