Jon chlorkowy Cl–; jon co to jest
Co to jest Jon chlorkowy Cl–; jon chloru (–1). Wyjaśnienie –1) Kluczowy anion występujący zawsze i.

Czy przydatne?

Co to jest Jon chlorkowy Cl–; jon chloru (–1)

Definicja JON CHLORKOWY CL–; JON CHLORU (–1): Jon chlorkowy Cl–; jon chloru (–1)
Kluczowy anion występujący zawsze i powszechnie w wodach podziemnych. W wodach niskozmineralizowanych ma znaczenie podrzędne. Wspólnie z głębokością systematycznie wzrastają stężenia Cl–, wzrasta także ich udział w mineralizacji wody (wody chlorkowe). Jony Cl– w wodach podziemnych mogą pochodzić z ługowania minerałów solonośnych i wód reliktowych i ingresji wód morskich. Regularnie, w szczególności w wodach gruntowych, pochodzą także z zanieczyszczeń bytowych albo przemysłowych.[AM].

Słownik Jon Chromawy cr2+; Jon Chromu (+2):
Znaczenie jon chromu (+2) Jon chromu dwuwartościowego, podobnie jak inne związki chromu występuje w wodach podziemnych w ilościach śladowych. Nietrwały, łatwo utlenia się do Cr3+. → Jon chromowy.[JD jon chlorkowy cl–; jon chloru (–1).
Słownik Jon Manganowy mn3+; Jon Manganu (+3):
Znaczenie Jon manganowy Mn3+; jon manganu (+3) Jon manganu trójwartościowego, w wodzie nietrwały i w zależności od warunków redox łatwo przechodzący w Mn4+ albo Mn2+.[JD jon chlorkowy cl–; jon chloru (–1).
Słownik Jon Hydroniowy h3o+; Jon Oksonowy, J. Oksoniowy, J. Hydronowy:
Znaczenie jon oksonowy, j. oksoniowy, j. hydronowy Powstające wskutek dysocjacji cząsteczek wody jony wodoru (H+ – nagie protony) łączą się szybko z cząsteczką wody tworząc j.h. H3O sup>+. Jon ten może jon chlorkowy cl–; jon chloru (–1).
Słownik Jon Hydroksylowy OH–; Jon Wodorotlenkowy, J. Wodorotlenowy:
Znaczenie OH–; jon wodorotlenkowy, j. wodorotlenowy Jon powstający między innymi wskutek dysocjacji cząsteczek wody. J.h. aktywnie uczestniczą w procesach hydrogeochemicznych (na przykład hydrolizie wody jon chlorkowy cl–; jon chloru (–1).
Słownik Jon Chromowy cr3+ ; Jon Chromu (+3):
Znaczenie jon chromu (+3) Jon chromu trójwartościowego. W wodach podziemnych bardziej stabilny od → jonu chromawego, występuje w ilościach śladowych, a jego lokalne nagromadzenia są powiązane ze strefami jon chlorkowy cl–; jon chloru (–1).

Czym jest Jon chlorkowy Cl–; jon chloru znaczenie w Słownik definicje J

  • Dodano:
  • Autor: