Jon chlorkowy Cl–; jon co to jest
Co to jest Jon chlorkowy Cl–; jon chloru (–1). Wyjaśnienie –1) Kluczowy anion występujący zawsze i.

Czy przydatne?

Co to jest Jon chlorkowy Cl–; jon chloru (–1)

Definicja JON CHLORKOWY CL–; JON CHLORU (–1): Jon chlorkowy Cl–; jon chloru (–1)
Kluczowy anion występujący zawsze i powszechnie w wodach podziemnych. W wodach niskozmineralizowanych ma znaczenie podrzędne. Wspólnie z głębokością systematycznie wzrastają stężenia Cl–, wzrasta także ich udział w mineralizacji wody (wody chlorkowe). Jony Cl– w wodach podziemnych mogą pochodzić z ługowania minerałów solonośnych i wód reliktowych i ingresji wód morskich. Regularnie, w szczególności w wodach gruntowych, pochodzą także z zanieczyszczeń bytowych albo przemysłowych.[AM].

Słownik Jon Węglanowy:
Znaczenie występujący podrzędnie albo wręcz śladowo w niskozmineralizowanych zasadowych wodach podziemnych, biorący udział w → równowadze węglanowej (ryc. 22, 91). → Węglany, → Jon wodorowęglanowy.[AM jon chlorkowy cl–; jon chloru (–1).
Słownik Jon Chromawy cr2+; Jon Chromu (+2):
Znaczenie jon chromu (+2) Jon chromu dwuwartościowego, podobnie jak inne związki chromu występuje w wodach podziemnych w ilościach śladowych. Nietrwały, łatwo utlenia się do Cr3+. → Jon chromowy.[JD jon chlorkowy cl–; jon chloru (–1).
Słownik Jon Siarczynowy; Jon Siarczanowy (+4):
Znaczenie jon siarczanowy (+4) Nietrwały, niewiele stabilny jon spotykany w wodach podziemnych w podrzędnych ilościach jako przejściowy wytwór przemian utleniająco-redukcyjnych związków siarki. W j.s. siarka jon chlorkowy cl–; jon chloru (–1).
Słownik Jon Potasowy K+; Jon Potasu (+1):
Znaczenie jon potasu (+1) Powszechnie spotykany składnik wód podziemnych, występujący w stężeniach niższych niż pozostałe kluczowe kationy (→ kluczowe składniki wód). W wodach podziemnych potas występuje na jon chlorkowy cl–; jon chloru (–1).
Słownik Jon Żelazawy fe2+; Jon Żelaza (+2):
Znaczenie jon żelaza (+2) Najpowszechniejsza forma występowania żelaza w niskozmineralizownych wodach podziemnych. Na tę formę jest przeliczane stężenie żelaza występującego w wodach naturalnych w różnych jon chlorkowy cl–; jon chloru (–1).

Czym jest Jon chlorkowy Cl–; jon chloru znaczenie w Słownik definicje J

  • Dodano:
  • Autor: