Jon chromowy Cr3+ ; jon co to jest
Co to jest Jon chromowy Cr3+ ; jon chromu (+3). Wyjaśnienie chromu (+3) Jon chromu.

Czy przydatne?

Co to jest Jon chromowy Cr3+ ; jon chromu (+3)

Definicja JON CHROMOWY CR3+ ; JON CHROMU (+3): Jon chromowy Cr3+ ; jon chromu (+3)
Jon chromu trójwartościowego. W wodach podziemnych bardziej stabilny od → jonu chromawego, występuje w ilościach śladowych, a jego lokalne nagromadzenia są powiązane ze strefami zanieczyszczeń antropogenicznych. → Zanieczyszczenia wód podziemnych.[JD].

Słownik Jon Azotynowy; Jon Azotynowy (+3):
Znaczenie azotynowy (+3) Niewiele stabilna forma → azotu, traktowana regularnie jako parametr świeżego, antropogenicznego zanieczyszczenia wód. J.a. w warunkach utleniających towarzyszy zazwyczaj jonom jon chromowy cr3+ ; jon chromu (+3).
Słownik Jon Amonowy:
Znaczenie Jednododatni rodnik , gdzie azot występuje na (–3) stopniu utlenienia. Zachowuje się w naturalnych warunkach podobnie do metali alkalicznych. J.a. jest charakterystycznym składnikiem wód podziemnych jon chromowy cr3+ ; jon chromu (+3).
Słownik Jon Węglanowy:
Znaczenie występujący podrzędnie albo wręcz śladowo w niskozmineralizowanych zasadowych wodach podziemnych, biorący udział w → równowadze węglanowej (ryc. 22, 91). → Węglany, → Jon wodorowęglanowy.[AM jon chromowy cr3+ ; jon chromu (+3).
Słownik Jon Potasowy K+; Jon Potasu (+1):
Znaczenie jon potasu (+1) Powszechnie spotykany składnik wód podziemnych, występujący w stężeniach niższych niż pozostałe kluczowe kationy (→ kluczowe składniki wód). W wodach podziemnych potas występuje na jon chromowy cr3+ ; jon chromu (+3).
Słownik Jony Główne (Występujące W Wodach); Jony Podstawowe:
Znaczenie występujące w wodach); jony fundamentalne Jony o dominujących stężeniach w wodach podziemnych i powierzchniowych. Należą do nich aniony (→ jon chlorkowy, → jon siarczanowy, → jon wodorowęglanowy) i jon chromowy cr3+ ; jon chromu (+3).

Czym jest Jon chromowy Cr3+ ; jon znaczenie w Słownik definicje J

  • Dodano:
  • Autor: