Jon hydroniowy H3O+; jon co to jest
Co to jest Jon hydroniowy H3O+; jon oksonowy, j. oksoniowy, j. hydronowy. Wyjaśnienie oksonowy, j.

Czy przydatne?

Co to jest Jon hydroniowy H3O+; jon oksonowy, j. oksoniowy, j. hydronowy

Jon hydroniowy H3O+; jon oksonowy, j. oksoniowy, j. hydronowy
Powstające wskutek dysocjacji cząsteczek wody jony wodoru (H+ – nagie protony) łączą się szybko z cząsteczką wody tworząc j.h. H3O sup>+. Jon ten może podlegać dalszej hydratacji. J.h. aktywnie uczestniczą w → procesach hydrogeochemicznych (na przykład hydrolizie). Stężenie ich decyduje o poziomie zakwaszenia wody. → Jon hydroksylowy.[AM].

Czym jest Jon hydroniowy H3O+; jon znaczenie w Słownik definicje J