Jon potasowy K+; jon potasu co to jest
Co to jest Jon potasowy K+; jon potasu (+1). Wyjaśnienie 1) Powszechnie spotykany składnik wód.

Czy przydatne?

Co to jest Jon potasowy K+; jon potasu (+1)

Jon potasowy K+; jon potasu (+1)
Powszechnie spotykany składnik wód podziemnych, występujący w stężeniach niższych niż pozostałe kluczowe kationy (→ kluczowe składniki wód). W wodach podziemnych potas występuje na jednym stopniu utlenienia (+1) i aktywnie uczestniczy w procesach sorpcyjnych, na ogół silniej wiążąc się z minerałami ilastymi niż pozostałe kationy. W wodach podziemnych pojawia się jako sukces wietrzenia minerałów skał magmowych, ługowania soli ze skał osadowych, wymywania resztek ługów pokrystalizacyjnych i synsedymentacyjnych wód morskich. Może pochodzić z zanieczyszczeń bytowych, przemysłowych i rolniczych.[AM].

Czym jest Jon potasowy K+; jon potasu znaczenie w Słownik definicje J