Jon sodowy Na+; jon sodu (+1 co to jest
Co to jest Jon sodowy Na+; jon sodu (+1). Wyjaśnienie Sód występuje w naturalnych wodach na (+1.

Czy przydatne?

Co to jest Jon sodowy Na+; jon sodu (+1)

Definicja JON SODOWY NA+; JON SODU (+1): Jon sodowy Na+; jon sodu (+1)
Sód występuje w naturalnych wodach na (+1) stopniu utlenienia. J.s. jest jednym z głównych jonów wód naturalnych. W wodach niskozmineralizowanych występuje w nieznacznych ilościach rzędu 1 – 50 mg/dm 3.Aktywnie uczestniczy w procesach zamiany jonowej. W wodach podziemnych pojawia się jako sukces wietrzenia skaleni sodowych, ługowania osadowych złóż soli, wymywania resztek słonych wód reliktowych i wskutek mechanizmów desorpcyjnych. Wody gruntowe, zawierające sód jako kation dominujący, występują w strefach lądowego zasolenia i wybrzeży morskich. Źródłem sodu są także różnego rodzaju zanieczyszczenia antropogeniczne (górnicze, przemysłowe i bytowe).[AM].

Słownik Jon Siarczynowy; Jon Siarczanowy (+4):
Znaczenie jon siarczanowy (+4) Nietrwały, niewiele stabilny jon spotykany w wodach podziemnych w podrzędnych ilościach jako przejściowy wytwór przemian utleniająco-redukcyjnych związków siarki. W j.s. siarka jon sodowy na+; jon sodu (+1).
Słownik Jon Chlorkowy Cl–; Jon Chloru (–1):
Znaczenie jon chloru (–1) Kluczowy anion występujący zawsze i powszechnie w wodach podziemnych. W wodach niskozmineralizowanych ma znaczenie podrzędne. Wspólnie z głębokością systematycznie wzrastają stężenia jon sodowy na+; jon sodu (+1).
Słownik Jon Wodorowęglanowy:
Znaczenie Kluczowy anion niskozmineralizowanych wód podziemnych uczestniczący w → równowadze węglanowej. W wodach podziemnych pojawia się wskutek rozpuszczania → dwutlenku węgla i → ługowania skał węglanowych jon sodowy na+; jon sodu (+1).
Słownik Jon Potasowy K+; Jon Potasu (+1):
Znaczenie jon potasu (+1) Powszechnie spotykany składnik wód podziemnych, występujący w stężeniach niższych niż pozostałe kluczowe kationy (→ kluczowe składniki wód). W wodach podziemnych potas występuje na jon sodowy na+; jon sodu (+1).
Słownik Jacobiego Metoda:
Znaczenie sposób iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych opisujących filtrację w zdyskretyzowanym obszarze (→ dyskretyzacja), polegająca na obliczaniu nowych wartości funkcji w węźle na podstawie jon sodowy na+; jon sodu (+1).

Czym jest Jon sodowy Na+; jon sodu (+1 znaczenie w Słownik definicje J

  • Dodano:
  • Autor: