Jon wapniowy Ca2+; jon co to jest
Co to jest Jon wapniowy Ca2+; jon wapnia (+2). Wyjaśnienie 2) W wodach podziemnych pierwiastek wapń.

Czy przydatne?

Co to jest Jon wapniowy Ca2+; jon wapnia (+2)

Definicja JON WAPNIOWY CA2+; JON WAPNIA (+2): Jon wapniowy Ca2+; jon wapnia (+2)
W wodach podziemnych pierwiastek wapń występuje na jednym poziomie utlenienia jako kation dwuwartościowy. J.w. jest kluczowym kationem wód podziemnych, dominującym ilościowo nad pozostałymi w wodach niskozmineralizowanych i w strefie → stagnacji hydrogeochemicznej. Pochodzi z wietrzenia minerałów skał magmowych i ługowania skał osadowych (na przykład wapieni i dolomitów). Do wód podziemnych może także przenikać z zanieczyszczeń (przemysłowych, bytowych). Aktywnie uczestniczy w procesach sorpcyjnych. Nadaje wodzie cechę zwaną twardością. → Twardość wody.[AM].

Słownik Jon Amonowy:
Znaczenie Jednododatni rodnik , gdzie azot występuje na (–3) stopniu utlenienia. Zachowuje się w naturalnych warunkach podobnie do metali alkalicznych. J.a. jest charakterystycznym składnikiem wód podziemnych jon wapniowy ca2+; jon wapnia (+2).
Słownik Jon Siarczynowy; Jon Siarczanowy (+4):
Znaczenie jon siarczanowy (+4) Nietrwały, niewiele stabilny jon spotykany w wodach podziemnych w podrzędnych ilościach jako przejściowy wytwór przemian utleniająco-redukcyjnych związków siarki. W j.s. siarka jon wapniowy ca2+; jon wapnia (+2).
Słownik Jon Chromowy cr3+ ; Jon Chromu (+3):
Znaczenie jon chromu (+3) Jon chromu trójwartościowego. W wodach podziemnych bardziej stabilny od → jonu chromawego, występuje w ilościach śladowych, a jego lokalne nagromadzenia są powiązane ze strefami jon wapniowy ca2+; jon wapnia (+2).
Słownik Jakość Wody:
Znaczenie wody opisana zespołem cech stanowiących o przydatności wody do ustalonych celów. Bez dodatkowego ustalenia celu j.w. jest rozumiana jako przydatność dla zaopatrzenia ludności. J.w. ustala się jon wapniowy ca2+; jon wapnia (+2).
Słownik Jon Hydroksylowy OH–; Jon Wodorotlenkowy, J. Wodorotlenowy:
Znaczenie OH–; jon wodorotlenkowy, j. wodorotlenowy Jon powstający między innymi wskutek dysocjacji cząsteczek wody. J.h. aktywnie uczestniczą w procesach hydrogeochemicznych (na przykład hydrolizie wody jon wapniowy ca2+; jon wapnia (+2).

Czym jest Jon wapniowy Ca2+; jon wapnia znaczenie w Słownik definicje J

  • Dodano:
  • Autor: