Jon wodorowęglanowy co to jest
Co to jest Jon wodorowęglanowy. Wyjaśnienie anion niskozmineralizowanych wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Wodorowęglanowy Jon

Definicja JON WODOROWĘGLANOWY: Jon wodorowęglanowy
Kluczowy anion niskozmineralizowanych wód podziemnych uczestniczący w → równowadze węglanowej. W wodach podziemnych pojawia się wskutek rozpuszczania → dwutlenku węgla i → ługowania skał węglanowych. Niekiedy może być efektem antropogenicznego zanieczyszczenia wód. Wraz ze wzrostem głębokości występowania wód podziemnych stężenia j.w. ustępują ilościowo pozostałym kluczowym anionom (→ jony kluczowe), ostatecznie zanikając na znaczących głębokościach (ryc. 22, 91). → Jon węglanowy, → Węglany, → Woda wodorowęglanowa.[AM].

Słownik Jon Chromowy cr3+ ; Jon Chromu (+3):
Znaczenie jon chromu (+3) Jon chromu trójwartościowego. W wodach podziemnych bardziej stabilny od → jonu chromawego, występuje w ilościach śladowych, a jego lokalne nagromadzenia są powiązane ze strefami jon wodorowęglanowy.
Słownik Jony Główne (Występujące W Wodach); Jony Podstawowe:
Znaczenie występujące w wodach); jony fundamentalne Jony o dominujących stężeniach w wodach podziemnych i powierzchniowych. Należą do nich aniony (→ jon chlorkowy, → jon siarczanowy, → jon wodorowęglanowy) i jon wodorowęglanowy.
Słownik Jacobiego Metoda:
Znaczenie sposób iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych opisujących filtrację w zdyskretyzowanym obszarze (→ dyskretyzacja), polegająca na obliczaniu nowych wartości funkcji w węźle na podstawie jon wodorowęglanowy.
Słownik Jon Sodowy Na+; Jon Sodu (+1):
Znaczenie sodu (+1) Sód występuje w naturalnych wodach na (+1) stopniu utlenienia. J.s. jest jednym z głównych jonów wód naturalnych. W wodach niskozmineralizowanych występuje w nieznacznych ilościach rzędu 1 jon wodorowęglanowy.
Słownik Jon Magnezowy mg2+; Jon Magnezu (+2):
Znaczenie jon magnezu (+2) Jeden z głównych kationów wód podziemnych, występujący z reguły w podrzędnych stężeniach w relacji do pozostałych kationów. Występuje na jednym poziomie utleniania – jako kation jon wodorowęglanowy.

Czym jest Jon wodorowęglanowy znaczenie w Słownik definicje J

  • Dodano:
  • Autor: