Jon żelazawy Fe2+; jon co to jest
Co to jest Jon żelazawy Fe2+; jon żelaza (+2). Wyjaśnienie 2) Najpowszechniejsza forma występowania.

Czy przydatne?

Co to jest Jon żelazawy Fe2+; jon żelaza (+2)

Definicja JON ŻELAZAWY FE2+; JON ŻELAZA (+2): Jon żelazawy Fe2+; jon żelaza (+2)
Najpowszechniejsza forma występowania żelaza w niskozmineralizownych wodach podziemnych. Na tę formę jest przeliczane stężenie żelaza występującego w wodach naturalnych w różnych formach występowania (specjacjach) i na różnym poziomie utlenienia i podawane w standardowych analizach jako Fe2+. → Żelazo, → Jon żelazowy.[AM].

Słownik Jon Hydroniowy h3o+; Jon Oksonowy, J. Oksoniowy, J. Hydronowy:
Znaczenie jon oksonowy, j. oksoniowy, j. hydronowy Powstające wskutek dysocjacji cząsteczek wody jony wodoru (H+ – nagie protony) łączą się szybko z cząsteczką wody tworząc j.h. H3O sup>+. Jon ten może jon żelazawy fe2+; jon żelaza (+2).
Słownik Jon Wapniowy ca2+; Jon Wapnia (+2):
Znaczenie jon wapnia (+2) W wodach podziemnych pierwiastek wapń występuje na jednym poziomie utlenienia jako kation dwuwartościowy. J.w. jest kluczowym kationem wód podziemnych, dominującym ilościowo nad jon żelazawy fe2+; jon żelaza (+2).
Słownik Jon Węglanowy:
Znaczenie występujący podrzędnie albo wręcz śladowo w niskozmineralizowanych zasadowych wodach podziemnych, biorący udział w → równowadze węglanowej (ryc. 22, 91). → Węglany, → Jon wodorowęglanowy.[AM jon żelazawy fe2+; jon żelaza (+2).
Słownik Jon Hydroksylowy OH–; Jon Wodorotlenkowy, J. Wodorotlenowy:
Znaczenie OH–; jon wodorotlenkowy, j. wodorotlenowy Jon powstający między innymi wskutek dysocjacji cząsteczek wody. J.h. aktywnie uczestniczą w procesach hydrogeochemicznych (na przykład hydrolizie wody jon żelazawy fe2+; jon żelaza (+2).
Słownik Jednostka Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Fragment litosfery stanowiący przestrzennie i dynamicznie zdefiniowany → mechanizm hydrogeologiczny (→ dział wód podziemnych). 1. J.h. regionalna, obszarowa, ogólna nazwa jednostki jon żelazawy fe2+; jon żelaza (+2).

Czym jest Jon żelazawy Fe2+; jon żelaza znaczenie w Słownik definicje J

  • Dodano:
  • Autor: