Jon żelazawy Fe2+; jon co to jest
Co to jest Jon żelazawy Fe2+; jon żelaza (+2). Wyjaśnienie 2) Najpowszechniejsza forma występowania.

Czy przydatne?

Co to jest Jon żelazawy Fe2+; jon żelaza (+2)

Definicja JON ŻELAZAWY FE2+; JON ŻELAZA (+2): Jon żelazawy Fe2+; jon żelaza (+2)
Najpowszechniejsza forma występowania żelaza w niskozmineralizownych wodach podziemnych. Na tę formę jest przeliczane stężenie żelaza występującego w wodach naturalnych w różnych formach występowania (specjacjach) i na różnym poziomie utlenienia i podawane w standardowych analizach jako Fe2+. → Żelazo, → Jon żelazowy.[AM].

Słownik Jon Azotynowy; Jon Azotynowy (+3):
Znaczenie azotynowy (+3) Niewiele stabilna forma → azotu, traktowana regularnie jako parametr świeżego, antropogenicznego zanieczyszczenia wód. J.a. w warunkach utleniających towarzyszy zazwyczaj jonom jon żelazawy fe2+; jon żelaza (+2).
Słownik Jednostka Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Fragment litosfery stanowiący przestrzennie i dynamicznie zdefiniowany → mechanizm hydrogeologiczny (→ dział wód podziemnych). 1. J.h. regionalna, obszarowa, ogólna nazwa jednostki jon żelazawy fe2+; jon żelaza (+2).
Słownik Jon Siarczynowy; Jon Siarczanowy (+4):
Znaczenie jon siarczanowy (+4) Nietrwały, niewiele stabilny jon spotykany w wodach podziemnych w podrzędnych ilościach jako przejściowy wytwór przemian utleniająco-redukcyjnych związków siarki. W j.s. siarka jon żelazawy fe2+; jon żelaza (+2).
Słownik Jon Manganawy mn2+; Jon Manganu (+2):
Znaczenie jon manganu (+2) Jon manganu dwuwartościowego, w miarę trwały w wodzie podziemnej, gdzie jego stężenia rzadko przekraczają 1 mg/l. Jest fundamentalną postacią gdzie Mn migruje w wodach podziemnych jon żelazawy fe2+; jon żelaza (+2).
Słownik Jon Węglanowy:
Znaczenie występujący podrzędnie albo wręcz śladowo w niskozmineralizowanych zasadowych wodach podziemnych, biorący udział w → równowadze węglanowej (ryc. 22, 91). → Węglany, → Jon wodorowęglanowy.[AM jon żelazawy fe2+; jon żelaza (+2).

Czym jest Jon żelazawy Fe2+; jon żelaza znaczenie w Słownik definicje J

  • Dodano:
  • Autor: