Jony główne (występujące w co to jest
Co to jest Jony główne (występujące w wodach); jony podstawowe. Wyjaśnienie wodach); jony.

Czy przydatne?

Co to jest Jony główne (występujące w wodach); jony podstawowe

Definicja JONY GŁÓWNE (WYSTĘPUJĄCE W WODACH); JONY PODSTAWOWE: Jony kluczowe (występujące w wodach); jony fundamentalne
Jony o dominujących stężeniach w wodach podziemnych i powierzchniowych. Należą do nich aniony (→ jon chlorkowy, → jon siarczanowy, → jon wodorowęglanowy) i kationy (→ jon sodowy, → jon potasowy, → jon wapniowy, → jon magnezowy). Niekiedy jony potasowy i sodowy są prezentowane łącznie, zazwyczaj w przeliczeniu na jon sodowy. Stężenia j.g. i wzajemne ich proporcje są używane przy klasyfikowaniu chemizmu wód podziemnych (→ klasyfikacje hydrogeochemiczne). Proporcje te zmieniają się wraz ze zmianami warunków środowiska występowania wód podziemnych. → Strefowość hydrogeochemiczna pionowa.[AM].

Słownik Jon Sodowy Na+; Jon Sodu (+1):
Znaczenie sodu (+1) Sód występuje w naturalnych wodach na (+1) stopniu utlenienia. J.s. jest jednym z głównych jonów wód naturalnych. W wodach niskozmineralizowanych występuje w nieznacznych ilościach rzędu 1 jony główne (występujące w wodach); jony podstawowe.
Słownik Jon Azotynowy; Jon Azotynowy (+3):
Znaczenie azotynowy (+3) Niewiele stabilna forma → azotu, traktowana regularnie jako parametr świeżego, antropogenicznego zanieczyszczenia wód. J.a. w warunkach utleniających towarzyszy zazwyczaj jonom jony główne (występujące w wodach); jony podstawowe.
Słownik Jon Azotanowy; Jon Azotanowy (+5):
Znaczenie azotanowy (+5) Najpowszechniejsza forma występowania azotu mineralnego w wodach podziemnych w → warunkach utleniających. Pojawia się zazwyczaj jako sukces → mineralizacji substancji organicznych jony główne (występujące w wodach); jony podstawowe.
Słownik Jon Hydroksylowy OH–; Jon Wodorotlenkowy, J. Wodorotlenowy:
Znaczenie OH–; jon wodorotlenkowy, j. wodorotlenowy Jon powstający między innymi wskutek dysocjacji cząsteczek wody. J.h. aktywnie uczestniczą w procesach hydrogeochemicznych (na przykład hydrolizie wody jony główne (występujące w wodach); jony podstawowe.
Słownik Jon Potasowy K+; Jon Potasu (+1):
Znaczenie jon potasu (+1) Powszechnie spotykany składnik wód podziemnych, występujący w stężeniach niższych niż pozostałe kluczowe kationy (→ kluczowe składniki wód). W wodach podziemnych potas występuje na jony główne (występujące w wodach); jony podstawowe.

Czym jest Jony główne (występujące w znaczenie w Słownik definicje J

  • Dodano:
  • Autor: