Jony główne (występujące w co to jest
Co to jest Jony główne (występujące w wodach); jony podstawowe. Wyjaśnienie wodach); jony.

Czy przydatne?

Co to jest Jony główne (występujące w wodach); jony podstawowe

Definicja JONY GŁÓWNE (WYSTĘPUJĄCE W WODACH); JONY PODSTAWOWE: Jony kluczowe (występujące w wodach); jony fundamentalne
Jony o dominujących stężeniach w wodach podziemnych i powierzchniowych. Należą do nich aniony (→ jon chlorkowy, → jon siarczanowy, → jon wodorowęglanowy) i kationy (→ jon sodowy, → jon potasowy, → jon wapniowy, → jon magnezowy). Niekiedy jony potasowy i sodowy są prezentowane łącznie, zazwyczaj w przeliczeniu na jon sodowy. Stężenia j.g. i wzajemne ich proporcje są używane przy klasyfikowaniu chemizmu wód podziemnych (→ klasyfikacje hydrogeochemiczne). Proporcje te zmieniają się wraz ze zmianami warunków środowiska występowania wód podziemnych. → Strefowość hydrogeochemiczna pionowa.[AM].

Słownik Jon Sodowy Na+; Jon Sodu (+1):
Znaczenie sodu (+1) Sód występuje w naturalnych wodach na (+1) stopniu utlenienia. J.s. jest jednym z głównych jonów wód naturalnych. W wodach niskozmineralizowanych występuje w nieznacznych ilościach rzędu 1 jony główne (występujące w wodach); jony podstawowe.
Słownik Jon Magnezowy mg2+; Jon Magnezu (+2):
Znaczenie jon magnezu (+2) Jeden z głównych kationów wód podziemnych, występujący z reguły w podrzędnych stężeniach w relacji do pozostałych kationów. Występuje na jednym poziomie utleniania – jako kation jony główne (występujące w wodach); jony podstawowe.
Słownik Jon Potasowy K+; Jon Potasu (+1):
Znaczenie jon potasu (+1) Powszechnie spotykany składnik wód podziemnych, występujący w stężeniach niższych niż pozostałe kluczowe kationy (→ kluczowe składniki wód). W wodach podziemnych potas występuje na jony główne (występujące w wodach); jony podstawowe.
Słownik Jon Węglanowy:
Znaczenie występujący podrzędnie albo wręcz śladowo w niskozmineralizowanych zasadowych wodach podziemnych, biorący udział w → równowadze węglanowej (ryc. 22, 91). → Węglany, → Jon wodorowęglanowy.[AM jony główne (występujące w wodach); jony podstawowe.
Słownik Jon Manganawy mn2+; Jon Manganu (+2):
Znaczenie jon manganu (+2) Jon manganu dwuwartościowego, w miarę trwały w wodzie podziemnej, gdzie jego stężenia rzadko przekraczają 1 mg/l. Jest fundamentalną postacią gdzie Mn migruje w wodach podziemnych jony główne (występujące w wodach); jony podstawowe.

Czym jest Jony główne (występujące w znaczenie w Słownik definicje J

  • Dodano:
  • Autor: