Kartowanie hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne. Wyjaśnienie zdjęcie.

Czy przydatne?

Co to jest Kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne

Definicja KARTOWANIE HYDROGEOLOGICZNE; ZDJĘCIE HYDROGEOLOGICZNE: Kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne
Zespół czynności terenowych, których zakres jest uwarunkowany założonym celem i przyjętą skalą mapy – niezbędnych do zgromadzenia informacji o warunkach hydrogeologicznych obszaru badań i przedstawienie ich w formie mapy uzupełnionej → profilami hydrogeologicznymi, zestawieniami, tabelami i komentarzem tekstowym. Terenowe prace obejmują rozpoznanie: rozprzestrzenienia warstw(→ warstwa wodonośna) i → kompleksów wodonośnych, typów wód podziemnych, metody ich zasilania, krążenia i drenażu, → zasobów wód podziemnych, aktualnego i perspektywicznego zastosowania ich w gospodarce wodnej, jakości, → składu chemicznego i → właściwości fizycznych wód podziemnych. Zgromadzone materiały dają podstawę do opracowania → mapy hydrogeologicznej. → Kartografia hydrogeologiczna.[TB i DM].

Słownik Krzemionka sio2:
Znaczenie Najpowszechniejsza postać występowania krzemu w wodach podziemnych. Jako SiO2 są wyrażane wszystkie specjacje rozpuszczone- go krzemu. Z racji na powszechność występowania różnego typu form kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne.
Słownik Krzywa Nomograficzna:
Znaczenie nomograficzna Wykres, dzięki którego można bez obliczeń błyskawicznie uzyskiwać rozwiązanie skomplikowanego równania, wzoru i tym podobne W hydrogeologii jako k.n. wykorzystuje się krzywe kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne.
Słownik Kurzawka:
Znaczenie luźne i/albo spoiste, które w odpowiednich warunkach (przy sporym nawodnieniu i sporych spadkach hydraulicznych) zachowują się w całej swojej masie jak ciecze. Wypływy k. w wyrobiskach górniczych kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne.
Słownik Klasyfikacja Właściwości Filtracyjnych Skał:
Znaczenie właściwości filtracyjnych skał Regulacja skał pod względem przepuszczalności wody w procesie filtracji poziomej i pionowej (→ przesiąkanie). Te właściwości skał są wyrażane przez wartości → kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne.
Słownik Kompleks Wodonośny:
Znaczenie Zespół poziomów warstw, stref wodonośnych związany wspólną właściwością, na przykład litologiczną (k.w. piaszczysty, piaszczysto-żwirowy), stratygraficzną (k.w. czwartorzędowo-trzeciorzędowy kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne.

Czym jest Kartowanie hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: