kataster wodny co to jest
Co to jest kataster wodny. Wyjaśnienie informacyjny gospodarki wodnej wykorzystywany do gromadzenia.

Czy przydatne?

Co to jest Wodny Kataster

Definicja KATASTER WODNY: kataster wodny
Mechanizm informacyjny gospodarki wodnej wykorzystywany do gromadzenia i aktualizacji danych w dziedzinie: sieci hydrograficznej, zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, użytkowników wody i pozwoleń wodnoprawnych, urządzeń wodnych, energetyki wodnej, żeglugi i ochrony przeciwpowodziowej. K.w. złożona jest z katastru centralnego i katastrów regionalnych z uwzględnieniem podziału na dorzecza albo ich części. K.w. służy do ewidencjonowania i bilansowania zasobów wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych. Jest prowadzony poprzez organy gospodarki wodnej. W projektach ustawy Prawo wodne jako właściwe do prowadzenia k.w. wskazywane są regionalne zarządy gospodarki wodnej.[ASd].

Słownik Krzywa Wydatku; Krzywa Pompowania:
Znaczenie krzywa pompowania Wykres zależności wydatku studni Q od depresji s w studni albo w otworze obserwacyjnym, w warunkach ruchu (dopływu) ustalonego (Q = f(s)). W ruchu (dopływie) nieustalonym sporządza kataster wodny.
Słownik Kryteria Jakości (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Zakresy dopuszczalnych stężeń substancji występujących w wodzie i zakresy cech umożliwiające dokonanie oceny jej jakości. K.j. wody mogą być natury fizycznej, chemicznej kataster wodny.
Słownik Koloidy, Zole:
Znaczenie Układy dyspersyjne, na ogół dwufazowe, o ogromnej powierzchni etapy rozproszonej, najczęściej o wymiarach cząstek 10 -7 10 -5 cm. W wodach podziemnych w formie k. (hydrozoli) występują związki kataster wodny.
Słownik Krok Iteracyjny:
Znaczenie Krok iteracyjny Postępowanie mające na celu osiągnięcie następnego przybliżenia rozwiązania układu równań. → Sposoby iteracyjne.[MR kataster wodny.
Słownik Klasyfikacja Właściwości Filtracyjnych Skał:
Znaczenie właściwości filtracyjnych skał Regulacja skał pod względem przepuszczalności wody w procesie filtracji poziomej i pionowej (→ przesiąkanie). Te właściwości skał są wyrażane przez wartości → kataster wodny.

Czym jest kataster wodny znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: