kataster wodny co to jest
Co to jest kataster wodny. Wyjaśnienie informacyjny gospodarki wodnej wykorzystywany do gromadzenia.

Czy przydatne?

Co to jest Wodny Kataster

kataster wodny
Mechanizm informacyjny gospodarki wodnej wykorzystywany do gromadzenia i aktualizacji danych w dziedzinie: sieci hydrograficznej, zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, użytkowników wody i pozwoleń wodnoprawnych, urządzeń wodnych, energetyki wodnej, żeglugi i ochrony przeciwpowodziowej. K.w. złożona jest z katastru centralnego i katastrów regionalnych z uwzględnieniem podziału na dorzecza albo ich części. K.w. służy do ewidencjonowania i bilansowania zasobów wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych. Jest prowadzony poprzez organy gospodarki wodnej. W projektach ustawy Prawo wodne jako właściwe do prowadzenia k.w. wskazywane są regionalne zarządy gospodarki wodnej.[ASd].

Czym jest kataster wodny znaczenie w Słownik definicje K