Kiur Ci co to jest
Co to jest Kiur Ci. Wyjaśnienie promieniowania jądrowego odpowiadająca w przybliżeniu natężeniu.

Czy przydatne?

Co to jest Ci Kiur

Definicja KIUR CI: Kiur Ci
Jednostka natężenia promieniowania jądrowego odpowiadająca w przybliżeniu natężeniu promieniowania 1 gradu, jest to 3,7 ∙ 1010 przemian promieniotwórczych na sekundę. 1 kiur (Ci) = 3,7 ∙ 1010 → bekereli (Bq). Natężenie promieniowania jądrowego w wodach podziemnych wyraża się zwykle w nanokiurach/dm3 (1 nCi = 10–9 Ci).[JD].

Słownik Korzystanie Z Wód Powszechne:
Znaczenie powszechne Termin k.zw.p., wynikający wprost z ustawy Prawo wodne, znaczy stosowanie wód na potrzeby ludności i podmiotów gospodarczych. Obowiązującą zasadą jest, iż korzystanie z wody powinno kiur ci.
Słownik Klasyfikacja Jakości Wód Kopalnianych:
Znaczenie wód kopalnianych K.j.w.k. uwzględnia kryteria jakości i przydatności wód kopalnianych dla celów pitnych i przemysłowych. Dzieli ona wody kopalniane na: wody pitne (słodkie) – ekipa I i wody kiur ci.
Słownik Kwasowość (Wody):
Znaczenie Właściwość chemiczna wód oznaczana przy ocenie ich jakości, rozumiana jako umiejętność wody do zobojętniania mocnych zasad. K. jest spowodowana obecnością w wodzie zdysocjowanych kwasów (zarówno kiur ci.
Słownik Korżyńskiego Efekt:
Znaczenie Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i osmotycznych kiur ci.
Słownik Kurzawka Właściwa:
Znaczenie Kurzawka składająca się z gruntów o kondensacyjno-koagulacyjnych wiązaniach strukturalnych, jest to z mieszaniny gruntów luźnych i spoistych, charakteryzującej się właściwościami tiksotropowymi.[MR kiur ci.

Czym jest Kiur Ci znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: