Kiur Ci co to jest
Co to jest KIUR CI. Wyjaśnienie promieniowania jądrowego odpowiadająca w przybliżeniu natężeniu.

Czy przydatne?

Co to jest Ci Kiur

Definicja KIUR CI: Kiur Ci
Jednostka natężenia promieniowania jądrowego odpowiadająca w przybliżeniu natężeniu promieniowania 1 gradu, jest to 3,7 ∙ 1010 przemian promieniotwórczych na sekundę. 1 kiur (Ci) = 3,7 ∙ 1010 → bekereli (Bq). Natężenie promieniowania jądrowego w wodach podziemnych wyraża się zwykle w nanokiurach/dm3 (1 nCi = 10–9 Ci).[JD].

Słownik Kras Kopalny; Paleokras:
Znaczenie paleokras Stare, pogrzebane formy krasowe, powierzchniowe i podziemne, hydraulicznie nieczynne. Przy zmianie warunków hydrogeologicznych może nastąpić uaktywnienie wypełnionych wtórnie pogrzebanych kiur ci co to jest.
Słownik Kurzawka Pozorna; Pseudokurzawka:
Znaczenie pseudokurzawka → Kurzawka składająca się z gruntów luźnych, pozbawionych spójności rzeczywistej i plastyczności (tak zwany grunty dilatantne), charakteryzujących się sporym tarciem wewnętrznym.[MR kiur ci definicja.
Słownik Karta Rejestracyjna Studni:
Znaczenie studni Dokument w formie tekstowo-graficznego zestawienia danych dotyczących studni, w tym geodezyjnych i techniczno-eksploatacyjnych, sporządzany w celu jej rejestracji. Por. PN-77/G-01300.[AK kiur ci co znaczy.
Słownik Koncesja Geologiczna:
Znaczenie geologiczna Decyzja administracyjna, pozwolenie, zezwolenie na wyłączność poszukiwania, rozpoznawania albo wydobywania oznaczonej kopaliny w celu odniesienia określonej korzyści. K.g. jest wymagana kiur ci słownik.
Słownik Kontakt Hydrauliczny; Więź Hydrauliczna:
Znaczenie hydrauliczny; więź hydrauliczna 1. Wzajemna łączność wód podziemnych o pełnym nasyceniu w obrębie zróżnicowanego układu warstw wodonośnych i z wodami powierzchniowymi w zbiornikach (cieki, jeziora kiur ci znaczenie.

Czym jest Kiur Ci znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: