Klasy jakości wód co to jest
Co to jest Klasy jakości wód podziemnych. Wyjaśnienie Kategorie wód podziemnych wydzielane na.

Czy przydatne?

Co to jest Klasy jakości wód podziemnych

Definicja KLASY JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH: Klasy jakości wód podziemnych
Kategorie wód podziemnych wydzielane na podstawie składu chemicznego, cech fizycznych i bakteriologicznych wody, wykorzystywane do oceny stopnia przydatności wód przy ich wykorzystywaniu do różnych celów. Przy → monitoringu wód podziemnych stosuje się podział na cztery klasy: Ia – najwyższej jakości, Ib – wysokiej jakości, II – średniej jakości, III – niskiej jakości. O przynależności wód do określonej klasy decydują stężenia wyznaczników jakości wód, nieprzekraczające określonych dla danej klasy wartości. → Jakość wody.[AM].

Słownik Krok Czasowy:
Znaczenie Krok czasowy Odcinek czasu o skończonej długości wynikający z → dyskretyzacji czasu.[MR klasy jakości wód podziemnych.
Słownik Krzemionka sio2:
Znaczenie Najpowszechniejsza postać występowania krzemu w wodach podziemnych. Jako SiO2 są wyrażane wszystkie specjacje rozpuszczone- go krzemu. Z racji na powszechność występowania różnego typu form klasy jakości wód podziemnych.
Słownik Kurzawka Pozorna; Pseudokurzawka:
Znaczenie pseudokurzawka → Kurzawka składająca się z gruntów luźnych, pozbawionych spójności rzeczywistej i plastyczności (tak zwany grunty dilatantne), charakteryzujących się sporym tarciem wewnętrznym.[MR klasy jakości wód podziemnych.
Słownik Kontakt Hydrauliczny; Więź Hydrauliczna:
Znaczenie hydrauliczny; więź hydrauliczna 1. Wzajemna łączność wód podziemnych o pełnym nasyceniu w obrębie zróżnicowanego układu warstw wodonośnych i z wodami powierzchniowymi w zbiornikach (cieki, jeziora klasy jakości wód podziemnych.
Słownik Krasowatość:
Znaczenie skały wynikająca z obecności w niej pustek stworzonych na drodze → ługowania skał łatwo rozpuszczalnych: wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej. Mechanizmy krasowe mogą rozwijać się, gdy w klasy jakości wód podziemnych.

Czym jest Klasy jakości wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: