Klasyfikacja co to jest
Co to jest Klasyfikacja hydrogeologiczna złóż. Wyjaśnienie złóż Systematyczny, rozbudowany podział.

Czy przydatne?

Co to jest Złóż Hydrogeologiczna Klasyfikacja

Definicja KLASYFIKACJA HYDROGEOLOGICZNA ZŁÓŻ: Regulacja hydrogeologiczna złóż
Systematyczny, rozbudowany podział złóż na podstawie ich warunków hydrogeologicznych; na ogół przyjmuje się jako kryterium k.h.z. → wodonośność warstw przepuszczalnych w otoczeniu złoża, co umożliwia określenie zadań związanych z ich odwodnieniem. K.h.z. ułatwia systematyzowanie obserwacji hydrogeologicznych w różnych typach złóż i pozwala na orientacyjną ocenę warunków hydrogeologicznych nowych złóż i prognozę dopływów do kopalń na podstawie analogii. Z punktu widzenia zawodnienia, złoża kopalin stałych występujących w Polsce można podzielić na dwie zasadnicze ekipy:– złoża o prostych warunkach hydrogeologicznych, niewymagające stosowania szczególnych metod odwadniania przy prowadzeniu robót górniczych; są one słabo i średnio zawodnione, o łącznych dopływach do kopalni nieprzekraczających 600 m3/h;– złoża o skomplikowanych warunkach hydrogeologicznych, występujące pośród skał o dużej wodonośności, o dopływach do kopalni powyżej 600 m3/h; woda występuje tu w skałach sypkich (piaskach, żwirach) albo zwięzłych, lecz skrasowiałych lub pociętych siecią → uskoków wodonośnych; częsta więź hydrauliczna z wodami powierzchniowymi; złoża te wymagają stosowania szczególnych metod odwadniania w momencie ich eksploatacji.[AR].

Słownik Krasowienie:
Znaczenie mechanizmów formujących specyficzny mechanizm odwodnienia, raczej podziemnego, powodujących stworzenie → kanałów krasowych i jaskiń i charakterystycznej rzeźby powierzchniowej na obszarach klasyfikacja hydrogeologiczna złóż.
Słownik Krzywa Nomograficzna:
Znaczenie nomograficzna Wykres, dzięki którego można bez obliczeń błyskawicznie uzyskiwać rozwiązanie skomplikowanego równania, wzoru i tym podobne W hydrogeologii jako k.n. wykorzystuje się krzywe klasyfikacja hydrogeologiczna złóż.
Słownik Krzywa Przejścia; Krzywa Przebicia:
Znaczenie krzywa przebicia Krzywa przedstawiająca zmianę w momencie stężenia → znacznika albo zanieczyszczenia w określonym punkcie (przekroju) warstwy wodonośnej (→ ośrodka hydrogeologicznego) w badaniach klasyfikacja hydrogeologiczna złóż.
Słownik Korzystanie Z Wód Szczególne:
Znaczenie szczególne K.zw.s. zachodzi w razie, gdy nie jest korzystaniem powszechnym i zwykłym, i wynika z konieczności wcześniejszego uzyskania → pozwolenia wodnoprawnego. Przykładami k.zw.s. są: przerzut klasyfikacja hydrogeologiczna złóż.
Słownik Kondensacja Pary Wodnej:
Znaczenie wodnej Wydzielanie nadmiaru pary wodnej po przekroczeniu stanu nasycenia powietrza (w określonej temperaturze) poprzez skroplenie. Powstają wówczas mgły, chmury, deszcz, śnieg i tak zwany opady klasyfikacja hydrogeologiczna złóż.

Czym jest Klasyfikacja hydrogeologiczna znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: