Klasyfikacja co to jest
Co to jest Klasyfikacja hydrogeologiczna złóż. Wyjaśnienie złóż Systematyczny, rozbudowany podział.

Czy przydatne?

Co to jest Złóż Hydrogeologiczna Klasyfikacja

Definicja KLASYFIKACJA HYDROGEOLOGICZNA ZŁÓŻ: Regulacja hydrogeologiczna złóż
Systematyczny, rozbudowany podział złóż na podstawie ich warunków hydrogeologicznych; na ogół przyjmuje się jako kryterium k.h.z. → wodonośność warstw przepuszczalnych w otoczeniu złoża, co umożliwia określenie zadań związanych z ich odwodnieniem. K.h.z. ułatwia systematyzowanie obserwacji hydrogeologicznych w różnych typach złóż i pozwala na orientacyjną ocenę warunków hydrogeologicznych nowych złóż i prognozę dopływów do kopalń na podstawie analogii. Z punktu widzenia zawodnienia, złoża kopalin stałych występujących w Polsce można podzielić na dwie zasadnicze ekipy:– złoża o prostych warunkach hydrogeologicznych, niewymagające stosowania szczególnych metod odwadniania przy prowadzeniu robót górniczych; są one słabo i średnio zawodnione, o łącznych dopływach do kopalni nieprzekraczających 600 m3/h;– złoża o skomplikowanych warunkach hydrogeologicznych, występujące pośród skał o dużej wodonośności, o dopływach do kopalni powyżej 600 m3/h; woda występuje tu w skałach sypkich (piaskach, żwirach) albo zwięzłych, lecz skrasowiałych lub pociętych siecią → uskoków wodonośnych; częsta więź hydrauliczna z wodami powierzchniowymi; złoża te wymagają stosowania szczególnych metod odwadniania w momencie ich eksploatacji.[AR].

Słownik Kurzawka Właściwa:
Znaczenie Kurzawka składająca się z gruntów o kondensacyjno-koagulacyjnych wiązaniach strukturalnych, jest to z mieszaniny gruntów luźnych i spoistych, charakteryzującej się właściwościami tiksotropowymi.[MR klasyfikacja hydrogeologiczna złóż.
Słownik Koloidy, Zole:
Znaczenie Układy dyspersyjne, na ogół dwufazowe, o ogromnej powierzchni etapy rozproszonej, najczęściej o wymiarach cząstek 10 -7 10 -5 cm. W wodach podziemnych w formie k. (hydrozoli) występują związki klasyfikacja hydrogeologiczna złóż.
Słownik Krzywa Wysychania:
Znaczenie Krzywa opadania stanów albo wydatku wód podziemnych i/ albo powierzchniowych, źródła i tym podobne niewymuszonego pompowaniem, w okresie bez alimentacji, jest to w okresie naturalnego sczerpywania klasyfikacja hydrogeologiczna złóż.
Słownik Książka Eksploatacyjna Studni:
Znaczenie Podręcznik eksploatacyjna studni Dokument obrazujący przebieg eksploatacji studni. Por. PN77/G-01300. [AK klasyfikacja hydrogeologiczna złóż.
Słownik Kontrola Jakości Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zespół czynności mających na celu ustalenie jakości wód podziemnych (→ jakość wody), także stałości tej jakości (→ monitoring wód podziemnych). Zazwyczaj k.j. wód bazuje na klasyfikacja hydrogeologiczna złóż.

Czym jest Klasyfikacja hydrogeologiczna znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: