Klasyfikacja jakości wód co to jest
Co to jest Klasyfikacja jakości wód kopalnianych. Wyjaśnienie kopalnianych K.j.w.k. uwzględnia.

Czy przydatne?

Co to jest Klasyfikacja jakości wód kopalnianych

Regulacja jakości wód kopalnianych
K.j.w.k. uwzględnia kryteria jakości i przydatności wód kopalnianych dla celów pitnych i przemysłowych. Dzieli ona wody kopalniane na: wody pitne (słodkie) – ekipa I i wody nienadające się do picia – ekipa II. W ekipie I wyróżnia się dwie klasy A i B. Do klasy IA zalicza się w.k. odpowiadające regulaminom sanitarnym dla wód pitnych. Do klasy IB należą wody o mineralizacji ogólnej do 1 g/dm3 i stężeniu jonów Cl+SO4 do 0,6 g/dm3, wymagające uzdatniania. Wody tej klasy po uzdatnieniu bakteriologicznym są używane w łaźniach górniczych i do innych celów, wymagających wód o niskiej mineralizacji. W skład ekipy II wchodzą w.k. o mineralizacji ogólnej powyżej 1 g/dm3 i stężeniu jonów Cl+SO4 powyżej 0,6 g/dm3. Uwzględniając sposobność gospodarczego zastosowania w.k. wydziela się w tej ekipie wody przemysłowe (klasa IIA) i wody słone (klasa IIB). Wody przemysłowe, o mineralizacji ogólnej 1–3 g/dm3 i stężeniach jonów Cl+SO4 0,6–1,8 g/dm3, z racji na użytkowanie w przemyśle dzieli się na klasy IIA1 i IIA2. Wody klasy IIA1 ( < 0,6 g/dm3) po uzdatnieniu są używane w elektrowniach i w obiegach zamkniętych. W.k. klasy IIA2 (stężenia > 0,6 g/dm3) są używane do mechanicznej przeróbki węgla, zraszania i do instalacji przeciwpożarowej. Wody słone (IIB) charakteryzują się mineralizacją powyżej 3,0 g/dm3 i stężeniami jonów Cl+SO4 powyżej 1,8 g/dm33. Są one podzielone na wody klasy IIB1 – miernie zasolone (mineralizacja ogólna 3–70 g/dm3 i stężenia jonów Cl+SO4 1,8–42 g/dm3) i solanki – klasa IIB2 (mineralizacja ogólna powyżej 70 g/dm3 i stężenia jonów Cl+SO4 powyżej 42 g/dm3). W.k. klasy IIB1 mają ograniczone wykorzystanie i są generalnie odprowadzane do cieków powierzchniowych. W.k. klasy IIB2 mogą być przeznaczone do produkcji soli kuchennej i surowców chemicznych.[AR].

Czym jest Klasyfikacja jakości wód znaczenie w Słownik definicje K