Klasyfikacja właściwości co to jest
Co to jest Klasyfikacja właściwości filtracyjnych skał. Wyjaśnienie filtracyjnych skał Regulacja.

Czy przydatne?

Co to jest Klasyfikacja właściwości filtracyjnych skał

Definicja KLASYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI FILTRACYJNYCH SKAŁ: Regulacja właściwości filtracyjnych skał
Regulacja skał pod względem przepuszczalności wody w procesie filtracji poziomej i pionowej (→ przesiąkanie). Te właściwości skał są wyrażane przez wartości → współczynnika filtracji poziomej i pionowej. W Polsce rekomendowana jest
regulacja podana w tabeli 1. → Filtracja, → Utwory hydrogeologiczne.[AS] Tabela 1.
regulacja właściwości filtracyjnych skał.

Słownik Kwasowość (Wody):
Znaczenie Właściwość chemiczna wód oznaczana przy ocenie ich jakości, rozumiana jako umiejętność wody do zobojętniania mocnych zasad. K. jest spowodowana obecnością w wodzie zdysocjowanych kwasów (zarówno klasyfikacja właściwości filtracyjnych skał.
Słownik Krzywa Nomograficzna:
Znaczenie nomograficzna Wykres, dzięki którego można bez obliczeń błyskawicznie uzyskiwać rozwiązanie skomplikowanego równania, wzoru i tym podobne W hydrogeologii jako k.n. wykorzystuje się krzywe klasyfikacja właściwości filtracyjnych skał.
Słownik Krzywa Infiltracji:
Znaczenie Krzywa obrazująca rozmiar → infiltracji w zależności od wysokości opadów, a zwłaszcza tak zwany opadów efektywnych (skutecznych) (ryc. 43). → Współczynnik infiltracji. Ryc. 43. Krzywa infiltracji (wg klasyfikacja właściwości filtracyjnych skał.
Słownik Klasyfikacja Jakości Wód Kopalnianych:
Znaczenie wód kopalnianych K.j.w.k. uwzględnia kryteria jakości i przydatności wód kopalnianych dla celów pitnych i przemysłowych. Dzieli ona wody kopalniane na: wody pitne (słodkie) – ekipa I i wody klasyfikacja właściwości filtracyjnych skał.
Słownik Karta Rejestracyjna Studni:
Znaczenie studni Dokument w formie tekstowo-graficznego zestawienia danych dotyczących studni, w tym geodezyjnych i techniczno-eksploatacyjnych, sporządzany w celu jej rejestracji. Por. PN-77/G-01300.[AK klasyfikacja właściwości filtracyjnych skał.

Czym jest Klasyfikacja właściwości znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: