Klasyfikacja właściwości co to jest
Co to jest Klasyfikacja właściwości filtracyjnych skał. Wyjaśnienie filtracyjnych skał Regulacja.

Czy przydatne?

Co to jest Klasyfikacja właściwości filtracyjnych skał

Definicja KLASYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI FILTRACYJNYCH SKAŁ: Regulacja właściwości filtracyjnych skał
Regulacja skał pod względem przepuszczalności wody w procesie filtracji poziomej i pionowej (→ przesiąkanie). Te właściwości skał są wyrażane przez wartości → współczynnika filtracji poziomej i pionowej. W Polsce rekomendowana jest
regulacja podana w tabeli 1. → Filtracja, → Utwory hydrogeologiczne.[AS] Tabela 1.
regulacja właściwości filtracyjnych skał.

Słownik Kompleks Jonowo-Solny Skał:
Znaczenie Kompleks jonowo-solny skał Suma rozpuszczalnych soli i jonów występujących w skale w formie stałej, roztworów wodnych i jako → adsorbaty. [JD klasyfikacja właściwości filtracyjnych skał.
Słownik Krzywa Wysychania:
Znaczenie Krzywa opadania stanów albo wydatku wód podziemnych i/ albo powierzchniowych, źródła i tym podobne niewymuszonego pompowaniem, w okresie bez alimentacji, jest to w okresie naturalnego sczerpywania klasyfikacja właściwości filtracyjnych skał.
Słownik Krok Czasowy:
Znaczenie Krok czasowy Odcinek czasu o skończonej długości wynikający z → dyskretyzacji czasu.[MR klasyfikacja właściwości filtracyjnych skał.
Słownik Krzywa Uziarnienia Sumacyjna; K. Granulometryczna, K. Przesiewu:
Znaczenie sumacyjna; k. granulometryczna, k. przesiewu Graficzny obraz wyników → analizy granulometrycznej, odzwierciedlający rozkład ziarnowy próbki, wyrażający jaki jest względny udział wagowy ziarn o danej klasyfikacja właściwości filtracyjnych skał.
Słownik Krzywa Konsumpcyjna; Krzywa Przepływu:
Znaczenie krzywa przepływu Wykres obrazujący zależność pomiędzy stanami wody odczytanymi na wodowskazie a natężeniem przepływu rzeki w przekroju wodowskazowym (ryc. 44, 45).[SK, AK] ] Ryc. 44. Zależność klasyfikacja właściwości filtracyjnych skał.

Czym jest Klasyfikacja właściwości znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: