kolmatacja co to jest
Co to jest kolmatacja. Wyjaśnienie mechanicznego osadzania zawiesin i drobnych frakcji.

Czy przydatne?

Co to jest Kolmatacja

Definicja KOLMATACJA: kolmatacja
1. Mechanizm mechanicznego osadzania zawiesin i drobnych frakcji piaszczystych i ilastych na filtrach studziennych i w ośrodku gruntowym w strefie przyfiltrowej. Zachodzi w czasie pompowania albo przy wtłaczaniu wody do otworów. Towarzyszą mu zazwyczaj mechanizmy chemiczne i biochemiczne, prowadzące łącznie do ograniczenia przepustowości filtru i strefy przyfiltrowej. K. prowadzi do tak zwany → starzenia się studni. 2. Osadzanie cząstek ilastych i koloidalnych na dnie rzek, jezior, stawów i na urządzeniach hydrotechnicznych. Mechanizm prowadzi do ograniczania kontaktów wód podziemnych i powierzchniowych. → Dekolmatacja.[AM].

Słownik Krzywa Stanów Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Krzywa obrazująca ruch zwierciadła wód podziemnych (obniżenie i wznoszenie) w momencie, sporządzona na podstawie obserwacji codziennych, cotygodniowych i tak dalej w studniach kolmatacja.
Słownik Księgi Wodne:
Znaczenie służą do rejestru/wpisu → pozwoleń wodnoprawnych, firm wodnych i ich związków. K.w. złożona jest z dwóch części i zbioru dokumentów. Część pierwsza obejmuje pozwolenia wodnoprawne, część druga -firmy kolmatacja.
Słownik Krzemionka sio2:
Znaczenie Najpowszechniejsza postać występowania krzemu w wodach podziemnych. Jako SiO2 są wyrażane wszystkie specjacje rozpuszczone- go krzemu. Z racji na powszechność występowania różnego typu form kolmatacja.
Słownik Kurłowa Formuła; Kurłowa Wzór:
Znaczenie Kurłowa wzór Skrócona forma zapisu chemizmu wód podziemnych (→ formuła chemicznego składu wody) przedstawiana w formie ułamka. Dla pojedynczej analizy wody zapis przyjmuje postać: gdzie: Sp – kolmatacja.
Słownik Klasyfikacje Hydrochemiczne:
Znaczenie hydrochemiczne Systematyczne podziały klasyfikacyjne, najczęściej oficjalne → wód naturalnych uwzględniające chemizm wód zazwyczaj stężenia → jonów głównych. Przewarzająca część k.h. jest używana w kolmatacja.

Czym jest kolmatacja znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: