Koncesja geologiczna co to jest
Co to jest KONCESJA GEOLOGICZNA. Wyjaśnienie administracyjna, pozwolenie, zezwolenie na wyłączność.

Czy przydatne?

Co to jest Geologiczna Koncesja

Definicja KONCESJA GEOLOGICZNA: Koncesja geologiczna
Decyzja administracyjna, pozwolenie, zezwolenie na wyłączność poszukiwania, rozpoznawania albo wydobywania oznaczonej kopaliny w celu odniesienia określonej korzyści. K.g. jest wymagana do: poszukiwania albo rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze i składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych, poszukiwania i wydobywania surowców mineralnych znajdujących się w odpadach stworzonych po robotach górniczych i po procesach wzbogacania kopalin. K.g. udziela się na wniosek o jej udzielenie, który powinien zawierać: cel, zakres, rodzaj i harmonogram planowanych prac i → ocenę oddziaływania na środowisko. Wniosek powinien ponadto zawierać dane podmiotu ubiegającego się o k.g., opis projektowanej działalności, ustalenie prawa wnioskodawcy do terenu, ustalenie czasu (terminu), na jaki ma być udzielona k.g., opis środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję. K.g. udziela minister środowiska. Wojewoda udziela k.g. na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych i na poszukiwanie i wydobywanie surowców mineralnych znajdujących się w odpadach stworzonych po robotach górniczych i po procesach wzbogacania kopalin, z kolei starosta na poszukiwanie, rozpoznawanie wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż, których powierzchnia nie przekracza 2 ha i przewidywane roczne wydobycie jest mniejsze niż 10 000 m3. Udzielenie k.g. na poszukiwanie złóż wymaga opinii organu samorządu terytorialnego, a udzielenie k.g. na eksploatację kopalin wymaga uzgodnień z organem samorządu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. [ASd].

Słownik Kataster Wodny:
Znaczenie Mechanizm informacyjny gospodarki wodnej wykorzystywany do gromadzenia i aktualizacji danych w dziedzinie: sieci hydrograficznej, zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, użytkowników koncesja geologiczna co znaczy.
Słownik Krzywa Nomograficzna:
Znaczenie nomograficzna Wykres, dzięki którego można bez obliczeń błyskawicznie uzyskiwać rozwiązanie skomplikowanego równania, wzoru i tym podobne W hydrogeologii jako k.n. wykorzystuje się krzywe koncesja geologiczna krzyżówka.
Słownik Krzywa Przejścia; Krzywa Przebicia:
Znaczenie krzywa przebicia Krzywa przedstawiająca zmianę w momencie stężenia → znacznika albo zanieczyszczenia w określonym punkcie (przekroju) warstwy wodonośnej (→ ośrodka hydrogeologicznego) w badaniach koncesja geologiczna co to jest.
Słownik Krok Iteracyjny:
Znaczenie Krok iteracyjny Postępowanie mające na celu osiągnięcie następnego przybliżenia rozwiązania układu równań. → Sposoby iteracyjne.[MR koncesja geologiczna słownik.
Słownik Krzywa Opadania Wydatku Źródła; K. Wysychania Źródła, K. Regresji Źródła:
Znaczenie wydatku źródła; k. wysychania źródła, k. regresji źródła Krzywa obrazująca spadek wydatku źródła w momencie gdy → zbiornik wody podziemnej nie jest zasilany opadami i następuje naturalne sczerpywanie koncesja geologiczna czym jest.

Czym jest Koncesja geologiczna znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: