Koncesja geologiczna co to jest
Co to jest Koncesja geologiczna. Wyjaśnienie administracyjna, pozwolenie, zezwolenie na wyłączność.

Czy przydatne?

Co to jest Geologiczna Koncesja

Definicja KONCESJA GEOLOGICZNA: Koncesja geologiczna
Decyzja administracyjna, pozwolenie, zezwolenie na wyłączność poszukiwania, rozpoznawania albo wydobywania oznaczonej kopaliny w celu odniesienia określonej korzyści. K.g. jest wymagana do: poszukiwania albo rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze i składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych, poszukiwania i wydobywania surowców mineralnych znajdujących się w odpadach stworzonych po robotach górniczych i po procesach wzbogacania kopalin. K.g. udziela się na wniosek o jej udzielenie, który powinien zawierać: cel, zakres, rodzaj i harmonogram planowanych prac i → ocenę oddziaływania na środowisko. Wniosek powinien ponadto zawierać dane podmiotu ubiegającego się o k.g., opis projektowanej działalności, ustalenie prawa wnioskodawcy do terenu, ustalenie czasu (terminu), na jaki ma być udzielona k.g., opis środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję. K.g. udziela minister środowiska. Wojewoda udziela k.g. na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych i na poszukiwanie i wydobywanie surowców mineralnych znajdujących się w odpadach stworzonych po robotach górniczych i po procesach wzbogacania kopalin, z kolei starosta na poszukiwanie, rozpoznawanie wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż, których powierzchnia nie przekracza 2 ha i przewidywane roczne wydobycie jest mniejsze niż 10 000 m3. Udzielenie k.g. na poszukiwanie złóż wymaga opinii organu samorządu terytorialnego, a udzielenie k.g. na eksploatację kopalin wymaga uzgodnień z organem samorządu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. [ASd].

Słownik Krzywa Wzorcowa:
Znaczenie Wykresy → funkcji charakterystycznej studni wykreślone na przezroczystej kalce do zastosowania jako → krzywe nomograficzne w przybliżonych graficznych metodach obliczeń parametrów hydrogeologicznych koncesja geologiczna.
Słownik Krzywa Wysychania:
Znaczenie Krzywa opadania stanów albo wydatku wód podziemnych i/ albo powierzchniowych, źródła i tym podobne niewymuszonego pompowaniem, w okresie bez alimentacji, jest to w okresie naturalnego sczerpywania koncesja geologiczna.
Słownik Krzywa Wydatku; Krzywa Pompowania:
Znaczenie krzywa pompowania Wykres zależności wydatku studni Q od depresji s w studni albo w otworze obserwacyjnym, w warunkach ruchu (dopływu) ustalonego (Q = f(s)). W ruchu (dopływie) nieustalonym sporządza koncesja geologiczna.
Słownik Kondensacja Pary Wodnej:
Znaczenie wodnej Wydzielanie nadmiaru pary wodnej po przekroczeniu stanu nasycenia powietrza (w określonej temperaturze) poprzez skroplenie. Powstają wówczas mgły, chmury, deszcz, śnieg i tak zwany opady koncesja geologiczna.
Słownik Kurzawka:
Znaczenie luźne i/albo spoiste, które w odpowiednich warunkach (przy sporym nawodnieniu i sporych spadkach hydraulicznych) zachowują się w całej swojej masie jak ciecze. Wypływy k. w wyrobiskach górniczych koncesja geologiczna.

Czym jest Koncesja geologiczna znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: