Kontakt hydrauliczny; więź co to jest
Co to jest Kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna. Wyjaśnienie hydrauliczna 1. Wzajemna łączność.

Czy przydatne?

Co to jest Kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna

Definicja KONTAKT HYDRAULICZNY; WIĘŹ HYDRAULICZNA: Kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna
1. Wzajemna łączność wód podziemnych o pełnym nasyceniu w obrębie zróżnicowanego układu warstw wodonośnych i z wodami powierzchniowymi w zbiornikach (cieki, jeziora) powodująca, iż przepływy pomiędzy warstwami (także poprzez rozdzielające warstwy półprzepuszczalne) i pomiędzy zbiornikami wód powierzchniowych a warstwami wodonośnymi odbywają się pod wpływem gradientów hydraulicznych. 2. Sposób ułożenia warstw skalnych, umożliwiający przepływ albo → przesiąkanie pomiędzy oddzielnymi → oziomami wodonośnymi. Może on być pionowy (→ okno hydrogeologiczne) i poziomy, a więc lateralny. → Przepływ wód podziemnych. [AK, TB i DM, TM]].

Słownik Krzywa Infiltracji:
Znaczenie Krzywa obrazująca rozmiar → infiltracji w zależności od wysokości opadów, a zwłaszcza tak zwany opadów efektywnych (skutecznych) (ryc. 43). → Współczynnik infiltracji. Ryc. 43. Krzywa infiltracji (wg kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna.
Słownik Koloidy, Zole:
Znaczenie Układy dyspersyjne, na ogół dwufazowe, o ogromnej powierzchni etapy rozproszonej, najczęściej o wymiarach cząstek 10 -7 10 -5 cm. W wodach podziemnych w formie k. (hydrozoli) występują związki kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna.
Słownik Kryteria Oceny Jakości Wody:
Znaczenie jakości wody Ekipa ustalonych cech, właściwości i stężeń (parametrów) z podanymi normatywnymi wartościami, charakteryzującymi jakość wody. Na podstawie wartości k.o.j.w. (→ normatywy jakości wody kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna.
Słownik Krzywa Nomograficzna:
Znaczenie nomograficzna Wykres, dzięki którego można bez obliczeń błyskawicznie uzyskiwać rozwiązanie skomplikowanego równania, wzoru i tym podobne W hydrogeologii jako k.n. wykorzystuje się krzywe kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna.
Słownik Koncesja Geologiczna:
Znaczenie geologiczna Decyzja administracyjna, pozwolenie, zezwolenie na wyłączność poszukiwania, rozpoznawania albo wydobywania oznaczonej kopaliny w celu odniesienia określonej korzyści. K.g. jest wymagana kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna.

Czym jest Kontakt hydrauliczny; więź znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: