Kontakt hydrauliczny; więź co to jest
Co to jest Kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna. Wyjaśnienie hydrauliczna 1. Wzajemna łączność.

Czy przydatne?

Co to jest Kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna

Definicja KONTAKT HYDRAULICZNY; WIĘŹ HYDRAULICZNA: Kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna
1. Wzajemna łączność wód podziemnych o pełnym nasyceniu w obrębie zróżnicowanego układu warstw wodonośnych i z wodami powierzchniowymi w zbiornikach (cieki, jeziora) powodująca, iż przepływy pomiędzy warstwami (także poprzez rozdzielające warstwy półprzepuszczalne) i pomiędzy zbiornikami wód powierzchniowych a warstwami wodonośnymi odbywają się pod wpływem gradientów hydraulicznych. 2. Sposób ułożenia warstw skalnych, umożliwiający przepływ albo → przesiąkanie pomiędzy oddzielnymi → oziomami wodonośnymi. Może on być pionowy (→ okno hydrogeologiczne) i poziomy, a więc lateralny. → Przepływ wód podziemnych. [AK, TB i DM, TM]].

Słownik Klasyfikacja Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Porządkujący podział wód podziemnych z racji na charakter ośrodka (wody porowe, szczelinowe, krasowe), charakter dynamiczny zwierciadła i jego położenie, wiek utworów wodonośnych kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna.
Słownik Krzywa Wydatku; Krzywa Pompowania:
Znaczenie krzywa pompowania Wykres zależności wydatku studni Q od depresji s w studni albo w otworze obserwacyjnym, w warunkach ruchu (dopływu) ustalonego (Q = f(s)). W ruchu (dopływie) nieustalonym sporządza kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna.
Słownik Krasowatość:
Znaczenie skały wynikająca z obecności w niej pustek stworzonych na drodze → ługowania skał łatwo rozpuszczalnych: wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej. Mechanizmy krasowe mogą rozwijać się, gdy w kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna.
Słownik Krzywa Przejścia; Krzywa Przebicia:
Znaczenie krzywa przebicia Krzywa przedstawiająca zmianę w momencie stężenia → znacznika albo zanieczyszczenia w określonym punkcie (przekroju) warstwy wodonośnej (→ ośrodka hydrogeologicznego) w badaniach kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna.
Słownik Kolmatacja:
Znaczenie Mechanizm mechanicznego osadzania zawiesin i drobnych frakcji piaszczystych i ilastych na filtrach studziennych i w ośrodku gruntowym w strefie przyfiltrowej. Zachodzi w czasie pompowania albo przy kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna.

Czym jest Kontakt hydrauliczny; więź znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: