Kontrola jakości wód co to jest
Co to jest Kontrola jakości wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zespół czynności mających na.

Czy przydatne?

Co to jest Kontrola jakości wód podziemnych

Definicja KONTROLA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH: Kontrola jakości wód podziemnych
Zespół czynności mających na celu ustalenie jakości wód podziemnych (→ jakość wody), także stałości tej jakości (→ monitoring wód podziemnych). Zazwyczaj k.j. wód bazuje na opróbowaniu (→ opróbowanie hydrogeologiczne), wykonaniu → analizy wody i porównaniu wyników z wymaganymi stężeniami substancji występujących w wodzie (podanymi w regulaminach sanitarnych, normach, dyrektywach albo wytycznych). Przy monitoringu k.j. wymaga porównania otrzymanego wyniku z rezultatami przedtem prowadzonych badań hydrogeochemicznych. → Normy jakości wody pitnej.[AM].

Słownik Krok Przestrzenny; Krok Sieci:
Znaczenie Krok przestrzenny; krok sieci Odległość pomiędzy sąsiednimi węzłami → siatki dyskretyzacji w → modelach siatkowych.[MR kontrola jakości wód podziemnych.
Słownik Koagulacja:
Znaczenie mechanizm łączenia się cząstek koloidalnych w większe skupiska. Jednym z czynników uniemożliwiających koagulację są jednoimienne ładunki elektryczne na cząsteczkach;2) pomniejszenie stopnia dyspersji kontrola jakości wód podziemnych.
Słownik Kanały Krasowe:
Znaczenie Połączone pustki krasowe poziome albo nachylone, nieregularnych kształtów i o zmiennych średnicach od 0,01 do kilku metrów, gdzie mogą płynąć wody podziemne. K.k. regularnie łączą jaskinie. Występują kontrola jakości wód podziemnych.
Słownik Klasyfikacja Właściwości Filtracyjnych Skał:
Znaczenie właściwości filtracyjnych skał Regulacja skał pod względem przepuszczalności wody w procesie filtracji poziomej i pionowej (→ przesiąkanie). Te właściwości skał są wyrażane przez wartości → kontrola jakości wód podziemnych.
Słownik Kurzawka Pozorna; Pseudokurzawka:
Znaczenie pseudokurzawka → Kurzawka składająca się z gruntów luźnych, pozbawionych spójności rzeczywistej i plastyczności (tak zwany grunty dilatantne), charakteryzujących się sporym tarciem wewnętrznym.[MR kontrola jakości wód podziemnych.

Czym jest Kontrola jakości wód znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: