Kontrola jakości wód co to jest
Co to jest Kontrola jakości wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zespół czynności mających na.

Czy przydatne?

Co to jest Kontrola jakości wód podziemnych

Definicja KONTROLA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH: Kontrola jakości wód podziemnych
Zespół czynności mających na celu ustalenie jakości wód podziemnych (→ jakość wody), także stałości tej jakości (→ monitoring wód podziemnych). Zazwyczaj k.j. wód bazuje na opróbowaniu (→ opróbowanie hydrogeologiczne), wykonaniu → analizy wody i porównaniu wyników z wymaganymi stężeniami substancji występujących w wodzie (podanymi w regulaminach sanitarnych, normach, dyrektywach albo wytycznych). Przy monitoringu k.j. wymaga porównania otrzymanego wyniku z rezultatami przedtem prowadzonych badań hydrogeochemicznych. → Normy jakości wody pitnej.[AM].

Słownik Kras:
Znaczenie rozpuszczania skał w miarę łatwo rozpuszczalnych poprzez wody powierzchniowe i podziemne wspólnie z procesami towarzyszącymi, składające się na → krasowienie, a również produkowana poprzez nie kontrola jakości wód podziemnych.
Słownik Klasyfikacje Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne Systematyczne podziały klasyfikacyjne wód podziemnych uwzględniające chemizm wód, najczęściej stężenia → jonów głównych (regulacja Szczukariewa-Prikłońskiego) albo także wzajemne kontrola jakości wód podziemnych.
Słownik Krok Czasowy:
Znaczenie Krok czasowy Odcinek czasu o skończonej długości wynikający z → dyskretyzacji czasu.[MR kontrola jakości wód podziemnych.
Słownik Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH:
Znaczenie Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH Organ międzyresortowy powołany w 1953 r. przy ówczesnym Prezesie Centralnego Urzędu Geologii, aktualnie działa przy Kluczowym Geologu Państwie jako organ kontrola jakości wód podziemnych.
Słownik Klasy Jakości Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kategorie wód podziemnych wydzielane na podstawie składu chemicznego, cech fizycznych i bakteriologicznych wody, wykorzystywane do oceny stopnia przydatności wód przy ich wykorzystywaniu kontrola jakości wód podziemnych.

Czym jest Kontrola jakości wód znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: