Kontrola jakości wód co to jest
Co to jest KONTROLA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH. Wyjaśnienie podziemnych Zespół czynności mających na.

Czy przydatne?

Co to jest Kontrola jakości wód podziemnych

Definicja KONTROLA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH: Kontrola jakości wód podziemnych
Zespół czynności mających na celu ustalenie jakości wód podziemnych (→ jakość wody), także stałości tej jakości (→ monitoring wód podziemnych). Zazwyczaj k.j. wód bazuje na opróbowaniu (→ opróbowanie hydrogeologiczne), wykonaniu → analizy wody i porównaniu wyników z wymaganymi stężeniami substancji występujących w wodzie (podanymi w regulaminach sanitarnych, normach, dyrektywach albo wytycznych). Przy monitoringu k.j. wymaga porównania otrzymanego wyniku z rezultatami przedtem prowadzonych badań hydrogeochemicznych. → Normy jakości wody pitnej.[AM].

Słownik Korzystanie Z Wód Zwykłe:
Znaczenie zwyczajne Korzystanie z wód wynikające z prawa własności gruntu nazywane jest zwykłym. K.zw.z. służy do zaspokojenia potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego i rolnego i obejmuje pobór wody i kontrola jakości wód podziemnych co znaczy.
Słownik Krok Iteracyjny:
Znaczenie Krok iteracyjny Postępowanie mające na celu osiągnięcie następnego przybliżenia rozwiązania układu równań. → Sposoby iteracyjne.[MR kontrola jakości wód podziemnych krzyżówka.
Słownik Kationy Wymienne:
Znaczenie Wszystkie kationy mogące podlegać sorpcji i zasorbowane poprzez kompleks sorpcyjny skał, gruntów, gleb, zdolne w ustalonych warunkach do zamiany z kationami znajdującymi się w wodzie. Każdy kation kontrola jakości wód podziemnych co to jest.
Słownik Kartografia Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Dział hydrogeologii zajmujący się sposobami i zasadami wykonywania i zastosowania → zdjęcia hydrogeologicznego map hydrogeologicznych. → Mapa hydrogeologiczna. Por. PN-77/G-01300 kontrola jakości wód podziemnych słownik.
Słownik Kryteria Jakości (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Zakresy dopuszczalnych stężeń substancji występujących w wodzie i zakresy cech umożliwiające dokonanie oceny jej jakości. K.j. wody mogą być natury fizycznej, chemicznej kontrola jakości wód podziemnych czym jest.

Czym jest Kontrola jakości wód znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: