Korzystanie z wód powszechne co to jest
Co to jest Korzystanie z wód powszechne. Wyjaśnienie Termin k.zw.p., wynikający wprost z ustawy.

Czy przydatne?

Co to jest Korzystanie z wód powszechne

Definicja KORZYSTANIE Z WÓD POWSZECHNE: Korzystanie z wód powszechne
Termin k.zw.p., wynikający wprost z ustawy Prawo wodne, znaczy stosowanie wód na potrzeby ludności i podmiotów gospodarczych. Obowiązującą zasadą jest, iż korzystanie z wody powinno odbywać się w sposób najmniej szkodliwy dla środowiska i nie może powodować jej marnotrawstwa. Prawo do k.zw.p. rozciąga się na naturalne wody powierzchniowe stanowiące własność publiczną i z mocy prawa przysługuje każdemu. K.zw.p. służy do zaspokojenia potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego i rolnego bez stosowania urządzeń szczególnych, wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych i amatorskiego połowu ryb. Wydobywanie piasku i innych materiałów z dna rzek i zbiorników w granicach k.zw.p. może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.[ASd].

Słownik Korzystanie Z Wód Szczególne:
Znaczenie szczególne K.zw.s. zachodzi w razie, gdy nie jest korzystaniem powszechnym i zwykłym, i wynika z konieczności wcześniejszego uzyskania → pozwolenia wodnoprawnego. Przykładami k.zw.s. są: przerzut korzystanie z wód powszechne.
Słownik Krzywa Stężenia, Krzywa Koncentracji:
Znaczenie Krzywa stężenia, krzywa koncentracji Wykres zmian stężenia soli albo innego składnika w momencie, w określonym miejscu warstwy wodonośnej.[TM korzystanie z wód powszechne.
Słownik Korozja Filtru:
Znaczenie Mechanizm stopniowego niszczenia filtru (jego części metalowych) poprzez zespół reakcji chemicznych, elektrochemicznych i biochemicznych pomiędzy metalami a ich otoczeniem. Najlepiej poznaną metodą k korzystanie z wód powszechne.
Słownik Kwasowość (Wody):
Znaczenie Właściwość chemiczna wód oznaczana przy ocenie ich jakości, rozumiana jako umiejętność wody do zobojętniania mocnych zasad. K. jest spowodowana obecnością w wodzie zdysocjowanych kwasów (zarówno korzystanie z wód powszechne.
Słownik Kurłowa Formuła; Kurłowa Wzór:
Znaczenie Kurłowa wzór Skrócona forma zapisu chemizmu wód podziemnych (→ formuła chemicznego składu wody) przedstawiana w formie ułamka. Dla pojedynczej analizy wody zapis przyjmuje postać: gdzie: Sp – korzystanie z wód powszechne.

Czym jest Korzystanie z wód powszechne znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: