Korzystanie z wód zwykłe co to jest
Co to jest Korzystanie z wód zwykłe. Wyjaśnienie Korzystanie z wód wynikające z prawa własności.

Czy przydatne?

Co to jest Korzystanie z wód zwykłe

Definicja KORZYSTANIE Z WÓD ZWYKŁE: Korzystanie z wód zwyczajne
Korzystanie z wód wynikające z prawa własności gruntu nazywane jest zwykłym. K.zw.z. służy do zaspokojenia potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego i rolnego i obejmuje pobór wody i wprowadzanie ścieków do wody albo do ziemi stanowiącej własność właściciela wody, z zachowaniem dopuszczalnego ładunku zanieczyszczeń, a również hodowlę ryb. Nawadnianie wodą podziemną, korzystanie z jej zasobów dla celów przemysłowych albo zarobkowych albo w ilości powyżej 5 m3/dobę nie stanowi k.zw.z.[ASd].

Słownik Kryteria Oceny Jakości Wody:
Znaczenie jakości wody Ekipa ustalonych cech, właściwości i stężeń (parametrów) z podanymi normatywnymi wartościami, charakteryzującymi jakość wody. Na podstawie wartości k.o.j.w. (→ normatywy jakości wody korzystanie z wód zwykłe.
Słownik Kontrola Jakości Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zespół czynności mających na celu ustalenie jakości wód podziemnych (→ jakość wody), także stałości tej jakości (→ monitoring wód podziemnych). Zazwyczaj k.j. wód bazuje na korzystanie z wód zwykłe.
Słownik Kiur Ci:
Znaczenie natężenia promieniowania jądrowego odpowiadająca w przybliżeniu natężeniu promieniowania 1 gradu, jest to 3,7 ∙ 1010 przemian promieniotwórczych na sekundę. 1 kiur (Ci) = 3,7 ∙ 1010 → bekereli (Bq korzystanie z wód zwykłe.
Słownik Kurzawka Pozorna; Pseudokurzawka:
Znaczenie pseudokurzawka → Kurzawka składająca się z gruntów luźnych, pozbawionych spójności rzeczywistej i plastyczności (tak zwany grunty dilatantne), charakteryzujących się sporym tarciem wewnętrznym.[MR korzystanie z wód zwykłe.
Słownik Krzemionka sio2:
Znaczenie Najpowszechniejsza postać występowania krzemu w wodach podziemnych. Jako SiO2 są wyrażane wszystkie specjacje rozpuszczone- go krzemu. Z racji na powszechność występowania różnego typu form korzystanie z wód zwykłe.

Czym jest Korzystanie z wód zwykłe znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: