Korzystanie z wód zwykłe co to jest
Co to jest Korzystanie z wód zwykłe. Wyjaśnienie Korzystanie z wód wynikające z prawa własności.

Czy przydatne?

Co to jest Korzystanie z wód zwykłe

Definicja KORZYSTANIE Z WÓD ZWYKŁE: Korzystanie z wód zwyczajne
Korzystanie z wód wynikające z prawa własności gruntu nazywane jest zwykłym. K.zw.z. służy do zaspokojenia potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego i rolnego i obejmuje pobór wody i wprowadzanie ścieków do wody albo do ziemi stanowiącej własność właściciela wody, z zachowaniem dopuszczalnego ładunku zanieczyszczeń, a również hodowlę ryb. Nawadnianie wodą podziemną, korzystanie z jej zasobów dla celów przemysłowych albo zarobkowych albo w ilości powyżej 5 m3/dobę nie stanowi k.zw.z.[ASd].

Słownik Krętość (Ośrodka Porowatego) Lk:
Znaczenie porowatego) Lk Względne wydłużenie dróg przepływu „cząstek” wody w przestrzeni porowej skały przepuszczalnej względem najkrótszej (teoretycznej) drogi po linii prostej, wynikającej z →hipotezy korzystanie z wód zwykłe.
Słownik Kataster Wodny:
Znaczenie Mechanizm informacyjny gospodarki wodnej wykorzystywany do gromadzenia i aktualizacji danych w dziedzinie: sieci hydrograficznej, zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, użytkowników korzystanie z wód zwykłe.
Słownik Kurzawka:
Znaczenie luźne i/albo spoiste, które w odpowiednich warunkach (przy sporym nawodnieniu i sporych spadkach hydraulicznych) zachowują się w całej swojej masie jak ciecze. Wypływy k. w wyrobiskach górniczych korzystanie z wód zwykłe.
Słownik Krzywa Konsumpcyjna; Krzywa Przepływu:
Znaczenie krzywa przepływu Wykres obrazujący zależność pomiędzy stanami wody odczytanymi na wodowskazie a natężeniem przepływu rzeki w przekroju wodowskazowym (ryc. 44, 45).[SK, AK] ] Ryc. 44. Zależność korzystanie z wód zwykłe.
Słownik Koncesja Geologiczna:
Znaczenie geologiczna Decyzja administracyjna, pozwolenie, zezwolenie na wyłączność poszukiwania, rozpoznawania albo wydobywania oznaczonej kopaliny w celu odniesienia określonej korzyści. K.g. jest wymagana korzystanie z wód zwykłe.

Czym jest Korzystanie z wód zwykłe znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: