kras co to jest
Co to jest kras. Wyjaśnienie skał w miarę łatwo rozpuszczalnych poprzez wody powierzchniowe i.

Czy przydatne?

Co to jest Kras

Definicja KRAS: kras
Mechanizmy rozpuszczania skał w miarę łatwo rozpuszczalnych poprzez wody powierzchniowe i podziemne wspólnie z procesami towarzyszącymi, składające się na → krasowienie, a również produkowana poprzez nie charakterystyczna rzeźba (→ kanały krasowe, → ponory), mechanizm odwodnienia (→ kaptaż wód krasowych, → rzeka ginąca, → rzeka krasowa, → strefy hydrogeologiczne w krasie). Region krasowy charakteryzuje się ubóstwem albo brakiem powierzchniowej sieci rzecznej, a przepływ wód następuje raczej we wnętrzu masywów skalnych systemem kanałowym, regularnie w rozległych systemach jaskiniowych (→ kluczowe przewody przepływu krasowych wód podziemnych). Obecność sporych źródeł typu → wywierzysk. Kras występuje raczej w skałach węglanowych, gipsach i soli. [AR].

Słownik Kompleks Wodonośny:
Znaczenie Zespół poziomów warstw, stref wodonośnych związany wspólną właściwością, na przykład litologiczną (k.w. piaszczysty, piaszczysto-żwirowy), stratygraficzną (k.w. czwartorzędowo-trzeciorzędowy kras.
Słownik Kontakt Hydrauliczny; Więź Hydrauliczna:
Znaczenie hydrauliczny; więź hydrauliczna 1. Wzajemna łączność wód podziemnych o pełnym nasyceniu w obrębie zróżnicowanego układu warstw wodonośnych i z wodami powierzchniowymi w zbiornikach (cieki, jeziora kras.
Słownik Kationy Wymienne:
Znaczenie Wszystkie kationy mogące podlegać sorpcji i zasorbowane poprzez kompleks sorpcyjny skał, gruntów, gleb, zdolne w ustalonych warunkach do zamiany z kationami znajdującymi się w wodzie. Każdy kation kras.
Słownik Kontrola Jakości Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zespół czynności mających na celu ustalenie jakości wód podziemnych (→ jakość wody), także stałości tej jakości (→ monitoring wód podziemnych). Zazwyczaj k.j. wód bazuje na kras.
Słownik Kwasowanie Skał Strefy Przyotworowej:
Znaczenie strefy przyotworowej K.s. jest zabiegiem technicznym prowadzonym w skałach węglanowych, mającym na celu intensyfikację przepływu wód z warstwy wodonośnej do studni (odwiertu), a więc →usprawnianie kras.

Czym jest kras znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: