kras co to jest
Co to jest kras. Wyjaśnienie skał w miarę łatwo rozpuszczalnych poprzez wody powierzchniowe i.

Czy przydatne?

Co to jest Kras

Definicja KRAS: kras
Mechanizmy rozpuszczania skał w miarę łatwo rozpuszczalnych poprzez wody powierzchniowe i podziemne wspólnie z procesami towarzyszącymi, składające się na → krasowienie, a również produkowana poprzez nie charakterystyczna rzeźba (→ kanały krasowe, → ponory), mechanizm odwodnienia (→ kaptaż wód krasowych, → rzeka ginąca, → rzeka krasowa, → strefy hydrogeologiczne w krasie). Region krasowy charakteryzuje się ubóstwem albo brakiem powierzchniowej sieci rzecznej, a przepływ wód następuje raczej we wnętrzu masywów skalnych systemem kanałowym, regularnie w rozległych systemach jaskiniowych (→ kluczowe przewody przepływu krasowych wód podziemnych). Obecność sporych źródeł typu → wywierzysk. Kras występuje raczej w skałach węglanowych, gipsach i soli. [AR].

Słownik Krętość (Ośrodka Porowatego) Lk:
Znaczenie porowatego) Lk Względne wydłużenie dróg przepływu „cząstek” wody w przestrzeni porowej skały przepuszczalnej względem najkrótszej (teoretycznej) drogi po linii prostej, wynikającej z →hipotezy kras.
Słownik Kartografia Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Dział hydrogeologii zajmujący się sposobami i zasadami wykonywania i zastosowania → zdjęcia hydrogeologicznego map hydrogeologicznych. → Mapa hydrogeologiczna. Por. PN-77/G-01300 kras.
Słownik Klasyfikacja Hydrogeologiczna Złóż:
Znaczenie hydrogeologiczna złóż Systematyczny, rozbudowany podział złóż na podstawie ich warunków hydrogeologicznych; na ogół przyjmuje się jako kryterium k.h.z. → wodonośność warstw przepuszczalnych w kras.
Słownik Krok Iteracyjny:
Znaczenie Krok iteracyjny Postępowanie mające na celu osiągnięcie następnego przybliżenia rozwiązania układu równań. → Sposoby iteracyjne.[MR kras.
Słownik Krok Przestrzenny; Krok Sieci:
Znaczenie Krok przestrzenny; krok sieci Odległość pomiędzy sąsiednimi węzłami → siatki dyskretyzacji w → modelach siatkowych.[MR kras.

Czym jest kras znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: