Kras kopalny; paleokras co to jest
Co to jest Kras kopalny; paleokras. Wyjaśnienie pogrzebane formy krasowe, powierzchniowe i.

Czy przydatne?

Co to jest Paleokras Kopalny Kras

Definicja KRAS KOPALNY; PALEOKRAS: Kras kopalny; paleokras
Stare, pogrzebane formy krasowe, powierzchniowe i podziemne, hydraulicznie nieczynne. Przy zmianie warunków hydrogeologicznych może nastąpić uaktywnienie wypełnionych wtórnie pogrzebanych mechanizmów krasowych.[AR].

Słownik Klasyfikacja Hydrogeologiczna Złóż:
Znaczenie hydrogeologiczna złóż Systematyczny, rozbudowany podział złóż na podstawie ich warunków hydrogeologicznych; na ogół przyjmuje się jako kryterium k.h.z. → wodonośność warstw przepuszczalnych w kras kopalny; paleokras.
Słownik Kras:
Znaczenie rozpuszczania skał w miarę łatwo rozpuszczalnych poprzez wody powierzchniowe i podziemne wspólnie z procesami towarzyszącymi, składające się na → krasowienie, a również produkowana poprzez nie kras kopalny; paleokras.
Słownik Kondensacja Pary Wodnej:
Znaczenie wodnej Wydzielanie nadmiaru pary wodnej po przekroczeniu stanu nasycenia powietrza (w określonej temperaturze) poprzez skroplenie. Powstają wówczas mgły, chmury, deszcz, śnieg i tak zwany opady kras kopalny; paleokras.
Słownik Krzywa Wydatku; Krzywa Pompowania:
Znaczenie krzywa pompowania Wykres zależności wydatku studni Q od depresji s w studni albo w otworze obserwacyjnym, w warunkach ruchu (dopływu) ustalonego (Q = f(s)). W ruchu (dopływie) nieustalonym sporządza kras kopalny; paleokras.
Słownik Księgi Wodne:
Znaczenie służą do rejestru/wpisu → pozwoleń wodnoprawnych, firm wodnych i ich związków. K.w. złożona jest z dwóch części i zbioru dokumentów. Część pierwsza obejmuje pozwolenia wodnoprawne, część druga -firmy kras kopalny; paleokras.

Czym jest Kras kopalny; paleokras znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: