Krasowienie co to jest
Co to jest Krasowienie. Wyjaśnienie mechanizmów formujących specyficzny mechanizm odwodnienia.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowienie

Krasowienie
Zespół mechanizmów formujących specyficzny mechanizm odwodnienia, raczej podziemnego, powodujących stworzenie → kanałów krasowych i jaskiń i charakterystycznej rzeźby powierzchniowej na obszarach zbudowanych ze skał krasowiejących, obejmujących w pierwszej kolejności rozpuszczanie tych skał, przy mniejszym udziale erozji i sedymentacji (→krasowatość). Obserwuje się zróżnicowanie pomiędzy obszarami podległymi słabemu i pełnemu krasowieniu. W pierwszym z obszarów typowe cechy hydrogeologii krasowej nie są w pełni rozwinięte w przeciwieństwie od obszaru drugiego. W warunkach pełnego krasowie nia masywu węglanowego zaznacza się dobrze rozwinięte występowanie trzech stref hydrogeologicznych: → strefa wadyczna, →strefa wadyczno-freatyczna i → strefa freatyczna (→ strefy hydrogeologiczne w krasie). Strefa freatyczna dzieli się na podstrefę płytką, o aktywnym przepływie kanałowym, i głęboką, o powolnym przepływie laminarnym, czego nie obserwuje się w obszarach podległych słabemu krasowieniu.[AR].

Czym jest Krasowienie znaczenie w Słownik definicje K