Krasowienie co to jest
Co to jest Krasowienie. Wyjaśnienie mechanizmów formujących specyficzny mechanizm odwodnienia.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowienie

Definicja KRASOWIENIE: Krasowienie
Zespół mechanizmów formujących specyficzny mechanizm odwodnienia, raczej podziemnego, powodujących stworzenie → kanałów krasowych i jaskiń i charakterystycznej rzeźby powierzchniowej na obszarach zbudowanych ze skał krasowiejących, obejmujących w pierwszej kolejności rozpuszczanie tych skał, przy mniejszym udziale erozji i sedymentacji (→krasowatość). Obserwuje się zróżnicowanie pomiędzy obszarami podległymi słabemu i pełnemu krasowieniu. W pierwszym z obszarów typowe cechy hydrogeologii krasowej nie są w pełni rozwinięte w przeciwieństwie od obszaru drugiego. W warunkach pełnego krasowie nia masywu węglanowego zaznacza się dobrze rozwinięte występowanie trzech stref hydrogeologicznych: → strefa wadyczna, →strefa wadyczno-freatyczna i → strefa freatyczna (→ strefy hydrogeologiczne w krasie). Strefa freatyczna dzieli się na podstrefę płytką, o aktywnym przepływie kanałowym, i głęboką, o powolnym przepływie laminarnym, czego nie obserwuje się w obszarach podległych słabemu krasowieniu.[AR].

Słownik Krzywa Wydatku; Krzywa Pompowania:
Znaczenie krzywa pompowania Wykres zależności wydatku studni Q od depresji s w studni albo w otworze obserwacyjnym, w warunkach ruchu (dopływu) ustalonego (Q = f(s)). W ruchu (dopływie) nieustalonym sporządza krasowienie.
Słownik Kataster Wodny:
Znaczenie Mechanizm informacyjny gospodarki wodnej wykorzystywany do gromadzenia i aktualizacji danych w dziedzinie: sieci hydrograficznej, zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, użytkowników krasowienie.
Słownik Korżyńskiego Efekt:
Znaczenie Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i osmotycznych krasowienie.
Słownik Kras:
Znaczenie rozpuszczania skał w miarę łatwo rozpuszczalnych poprzez wody powierzchniowe i podziemne wspólnie z procesami towarzyszącymi, składające się na → krasowienie, a również produkowana poprzez nie krasowienie.
Słownik Kryteria Oceny Jakości Wody:
Znaczenie jakości wody Ekipa ustalonych cech, właściwości i stężeń (parametrów) z podanymi normatywnymi wartościami, charakteryzującymi jakość wody. Na podstawie wartości k.o.j.w. (→ normatywy jakości wody krasowienie.

Czym jest Krasowienie znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: